Artists’ Film International 2020

13 maj14 jun 2020

Artists’ Film International är ett nätverk av ett tjugotal konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2020 års tema är Språk.

Just nu visas Artists’ Film International 2020 del IV (pågår 13 maj – 14 juni). Läs mer om filmerna i sidomenyn. Nedan kan du läsa mer om Lisa Tans film My Pictures of You som valts ut som årets svenska bidrag till filmprogrammet. Filmen visades på Bonniers Konsthall under perioden 22 jan-1 mars.

Årets svenska bidrag

Bonniers Konsthall har valt ut Lisa Tans film My Pictures of You till det svenska bidraget i Artists’ Film International 2020.

I filmen My Pictures of You tittar den svensk-amerikanska konstnären Lisa Tan på fotografier från Mars tagna under NASA-expeditioner. Bilderna varvas med filmade sekvenser från jorden och Tan funderar kring de två himlakropparnas förvillande lika topografi. Under tiden samtalar hon med en forskare som ansvarar för tekniken för att mäta vatten, jord och atmosfär på Marsexpeditionerna, och för honom lägger hon fram poetiska spekulationer kring de båda planeterna. Tan tänker bland annat på Mars som Jordens dödsmask och föreställer sig att vi i den röda, karga och dammiga planeten kan se vår egen himlakropps framtid.

Relationen mellan bild och språk är något som Tan återkommer till i sitt konstnärskap, och så också i detta verk. I filmen undersöks bilderna i relation till den franska filosofen Roland Barthes uppmärksammade text om fotografi, Camera Lucida, som utgår från ett fotografi av författarens framlidna mamma som barn. Tan ber forskaren att läsa ur boken, och att i tanken byta ut ordet ”moder” och ”hon” till ”jord”, och sätter på så sätt språket i rörelse. Barthes menar att fotografiet inte nödvändigtvis visar det som inte längre finns, utan enbart det som varit. Detta går i linje med Tans verk som genomsyras av en ömt kärleksfull, stundtals melankolisk, blick på Jorden.

Lisa Tan, My Pictures of You, 2017-19. Stillbild från film.

Om konstnären

Lisa Tan (född 1973 i Syracuse, USA) är verksam i Stockholm som konstnär och professor i konst på Konstfack. Tan arbetar huvudsakligen med video, fotografi, text och installation genom vilka hon synliggör hur bilder och språk formar politiskt medvetande och individuell subjektivitet. Tan är aktuell på osloBIENNALEN och hennes verk har under de senaste åren vistats på bland annat Kunsthall Trondheim (2017), MIT List Center (2017) och Malmö Konstmuseum (2017).

Foto: Jonas Dahlberg