Om Bonniers Konsthall

Sedan vi öppnade dörrarna 2006 har Bonniers Konsthall förutsättningslöst gett rum åt samtidskonsten och konstnärers arbete. Dialogen med konstnärerna ger verksamheten och huset sin egen nerv, och konstens arbetsmetoder står i centrum för konsthallens verksamhet.

Det är med konsten som utgångspunkt vi för samtal med besökarna, med andra konstarter som litteratur, musik och film, och med samhället i stort. Det är med hjälp av konstens kraft och förmåga att gestalta och förstå samtiden som Bonniers Konsthall förblir en angelägen plats.

Bonniers Konsthall visar samtidskonst från hela världen, och arbetar såväl med konstnärer som ännu inte är bekanta för den stora publiken som med välkända konstnärskap. Vi prövar nya former och samarbetar med konstnärer i framställningen av nya verk. Konsthallen är en del i ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa och sprida kunskap kring samtidskonst genom utställningar, publikationer, samtal och utbyten. Att förmedla det nya är centralt. Därför har alla värdar på konsthallen en djup kunskap inom samtidskonst, många även en egen konstnärlig praktik.

Konsthallen har sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins stiftelse som grundades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av dottern Maria, och som varje år delar ut stipendier till unga svenska konstnärer. Jeanette Bonnier grundade också Bonniers Konsthall, som en fysisk manifestation för det arbete stiftelsen påbörjat, och som ett hem för sin kärlek till konsten.

Foto: Jean-Baptiste Béranger