Om Bonniers Konsthall

Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst i centrala Stockholm. Den trekantiga glasbyggnaden är ritad av Johan Celsing och ligger precis vid tågspåren, mellan centralstationen och Sankt Eriksplan.

Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen. Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och är icke vinstdrivande. Konsthallen öppnade 2006.

På Bonniers Konsthall visas både svenska och utländska konstnärer, både redan kända namn och de som inte ännu hittat ut till en bredare publik. Den största delen av programmet utgörs av egenproducerade utställningar. Det kan vara grupputställningar som vill sätta konsten i ett större, kulturellt sammanhang, såväl som presentationer av enskilda konstnärer där det ofta produceras nya konstverk särskilt för utställningen.

Samtliga värdar på konsthallen har en djup kunskap inom samtidskonst, de flesta även en egen konstnärlig praktik. Varje dag håller värdarna öppna introduktioner, alltså kortare anföranden som syftar till att ge besökaren olika ingångar och perspektiv till utställningen. På helgerna gör kunniga guider eller etablerade konstnärer mer djupgående visningar. Det går också att boka en egen visning.

Konsthallens exteriör.

På konsthallen bedrivs ett aktivt pedagogiskt arbete för att nå ut till barn och unga, där skolvisningar, workshops, babytorsdagar och familjevisningar är viktiga delar.

Bonniers Konsthall verkar i ett internationellt sammanhang och har ett aktivt utbyte med andra svenska och utländska kulturinstitutioner. Bonniers Konsthall har publicerat ett tiotal antologier, böcker och utställningspublikationer och bedriver även mer långsiktiga forskningsprojekt i nära samarbete med universitet och kulturinstitutioner.