Barn och unga

Bonniers Konsthalls pedagogiska verksamhet för barn och unga handlar om att ge ett första möte med samtidskonsten. Vi strävar efter att skapa en känsla av delaktighet för alla och lägger stor vikt vid samtalet. Vi hittar referenser som är bekanta för barnen och uppmuntrar till dialog genom att ställa frågor och ta fasta på barnens kommentarer. Vi har ett antal guidade visningar och kreativa workshops som passar olika åldersgrupper. Vi har också visningar som riktar sig till skolklasser.

Hörnan

I vårt pedagogiska rum Hörnan har du möjlighet att få nya ingångar till våra utställningar genom att arbeta praktiskt med deras teman. Hit är både yngre och äldre barn välkomna, gärna i sällskap av en vuxen. Hörnan ligger en våning ner från utställningssalarna och du kan ta trappan eller hissen för att komma hit.

Familjevisning

I våra familjevisningar får både barn och vuxna gemensamma konstupplevelser. Guide för Familjelördag är programledaren och författaren Elin Ek. Visningarna hålls på utvalda lördagar kl 13 och är cirka 45 minuter långa. Begränsat antal platser. Gratis för barn.

Förhandsbokning via kalendern.

Babytorsdagar

Utvalda torsdagar varje månad är det babytorsdag med barnvagnsvisning och sångstund. Visningen riktar sig till föräldrarna, men sker i ett lugnt tempo och barnljud är helt tillåtna. Vi avslutar med något kul för de små, en sångstund i hörnan.

Visningen börjar kl 13. Begränsat antal platser. Köp biljett via kalendern.

Skapande workshops

Under höst- och sportloven anordnar vi roliga workshops. Barnen får inspireras av den aktuella utställningen och sedan skapa tillsammans i verkstaden.

Hitta aktuella workshops i kalendern.