Stöd oss

Bonniers Konsthall öppnade åter dörrarna i maj 2016 efter en omfattande ombyggnation, med ambitionen att vara en ännu öppnare plats för samtida svensk och internationell samtidskonst.

Bonniers Konsthall öppnade åter dörrarna i maj 2016 efter en omfattande ombyggnation, med ambitionen att vara en ännu öppnare plats för samtida svensk och internationell samtidskonst. Nyöppningen sammanföll med att konsthallen fyllde tio år och det är i mångt och mycket en ny konsthall både vad gäller byggnad, program och innehåll som möter publiken. Nu vill vi bjuda in alla som vill till att medverka i arbetet att stötta den spetsigaste konsten och genom ett nyfiket och lekfullt förhållningssätt tillgängliggöra den för en bredare publik.

Bonniers Konsthall är en fristående och icke vinstdrivande konstinstitution vars löpande verksamhet finansieras med hjälp av egna intäkter samt en långsiktig finansiering från familjen Bonnier. Genom ett årligt anslag från Bonnier säkras fasta kostnader som lokal, personal och administration och även grundfinansieringen för konsthallens utställningar. Därutöver är vi beroende av egna intäkter som t.ex. försäljningsintäkter och uthyrning av lokaler. För att förverkliga visionen om att stödja konstnärer i deras verksamhet samt sprida och öka kunskapen om samtidskonst kommer även filantropiska donationer och stöd från företag, fonder och privatpersoner vara nödvändiga.

Sponsorer erbjuds fördelar som:

Tillgång till konsthallens unika lokaler

Det strykjärnsformade glashuset, ritat av arkitekt Johan Celsing, har med sin nydanande design snabbt blivit ett av Stockholms landmärken. Sponsorer ges möjligheten att arrangera events på konsthallen och på så sätt erbjuda kunder och andra intressenter en enastående upplevelse i en mycket exklusiv miljö. Alltifrån mindre frukostmöten till större middagar kan anordnas.

Varumärkesexponering och associationsmarknadsföring

Sponsorer ges möjligheten att nå konsthallens publik via omnämnande i utställningssalarna, annonser och trycksaker samt på hemsidan. Vi vänder oss till sponsorer vars målgruppers livsstilar och intressen ligger nära de aktuella utställningarnas. Genom att visa att man stöder den unga konsten ges sponsorer möjligheten att fylla sitt eget varumärke med positiva associationer.

Kund- och medarbetarengagemang

Bonniers Konsthall är en ledande institution för den unga samtidskonsten och dess unika lokaler erbjuder en utmärkt plattform för engagerande samtal och oväntade möten med kunder och medarbetare. Guidade visningar eller samtal kring samtidskonstens betydelse med konsthallens kunniga personal kan inspirera kunder och medarbetare att se saker och ting ur nya perspektiv.

Samarbeten

Bonniers Konsthall strävar efter att sluta långsiktiga samarbetsavtal med leverantörer och företag vars profil väl överensstämmer med konsthallens.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Sibel Norman
Eventkoordinator
+46 8 736 40 68
[email protected]