Artists’ Film International del I

Lisa Tan, My Pictures of You, 2017-19

Utvald av Bonniers Konsthall

I filmen My Pictures of You tittar den svensk-amerikanska konstnären Lisa Tan på fotografier från Mars tagna under NASA-expeditioner. Bilderna varvas med filmade sekvenser från jorden och Tan funderar kring de två himlakropparnas förvillande lika topografi. Under tiden samtalar hon med en forskare som ansvarar för tekniken för att mäta vatten, jord och atmosfär på Marsexpeditionerna, och för honom lägger hon fram poetiska spekulationer kring de båda planeterna.

Tan tänker bland annat på Mars som Jordens dödsmask och föreställer sig att vi i den röda, karga och dammiga planeten kan se vår egen himlakropps framtid. Relationen mellan bild och språk är något som Tan återkommer till i sitt konstnärskap, och så också i detta verk. I filmen undersöks bilderna i relation till den franska filosofen Roland Barthes uppmärksammade text om fotografi, Camera Lucida, som utgår från ett fotografi av författarens framlidna mamma som barn. Tan ber forskaren att läsa ur boken, och att i tanken byta ut ordet ”moder” och ”hon” till ”jord”, och sätter på så sätt språket i rörelse. Barthes menar att fotografiet inte nödvändigtvis visar det som inte längre finns, utan enbart det som varit. Detta går i linje med Tans verk som genomsyras av en ömt kärleksfull, stundtals melankolisk, blick på Jorden.

Rhea Storr, Junkanoo Talk, 2017

Utvald av Whitechapel gallery, London, Storbritannien

Den brittisk-bahamanska konstnären Rhea Storr gör verk med startpunkt i svart identitet. Hon intresserar sig för när språk används över kulturella gränser och hur betydelseglidningar då kan uppstå. Junkanoo Talk är en del av Storrs undersökning av hur kulturer representeras på film. Junkanoo är en karneval på Bahamas och i filmen visas förföriska närbilder av dansare som i färgmättade papperskläder rör sig till rytmerna av lokal musik. Färgerna i deras karnevalsdräkter är kopplade till kulturellt betingade koder och olika färgnyanser kan ses som språk utan ord.

Yu Guo, enchantment (Jiéjiè), 2019

Utvald av KWM artcenter, Peking, China

Den kinesiske konstnären You Guo anser att vi ständigt måste rekonstruera vår bild av verkligheten. Han använder sig av bildspråk från datavärlden där vi endast, enligt honom själv, kan förstå vår nuvarande verklighet genom verktyg grundade i vår samtid. I filmen enchantment (Jiéjiè) sammansmälter två olika slags verkligheter med varandra; en gripbar, synlig, rationell verklighet och en hallucinatorisk, drömliknande dito. Den sistnämnda omnämns som ”Jiéjiè” och liknas vid det barriärliknande fält som dataspelskaraktärer kan ha runt sin kropp och i vilken andra regler gäller. Berättarrösten i filmen säger att ”Jiéjiè” är en gränsyta som ”talar” till oss på sitt eget språk.