Artists Film International del IV

Evgeny Granilshchikov, Courbet’s Funeral, 2014

Utvald av Moscow Museum of Modern Art, Moskva, Ryssland
Längd: 11:33 min

I Evgeny Granilshchikovs verk vävs den mänskliga blicken samman med den mediala till en enda collageliknande berättelse. Med hjälp av en mobiltelefonskamera skapar konstnären en melankolisk impressionistisk ”rapport” om sin egen tidsålder. Genom att själv vara både en del av och en distanserad betraktare i sin tid, registrerar han historiens oroväckande puls i det till synes händelselösa stadslivets flöde.

Bojan Fajfrić, The Cause of Death, 2015

Utvald av Cultural Centre of Belgrade, Belgrad, Serbien
Längd: 13 min

I videoverket The Cause of Death av Bojan Fajfrić förläggs ”den svarta vågen” i jugoslavisk filmhistoria i centrum för social förändring, arvet från rörelsen återupplivas genom att undersöka konstens språk som ett sätt att stimulera politiska skiften. Rörelsen var aktiv i mitten av 60-talet och slutet av 70-talet och introducerade ”den misslyckande huvudkaraktären” som ett medel för att kritiskt granska samhället. Fajfrić återskapar slutscener från ”svarta vågen”- filmer och lånar deras dialoger och händelseförlopp och försätter dem i sitt eget liv, detta som ett försök till att förstå sin egen samtid. I verket förenas kollektiva och personliga upplevelser, samtidigt som han spelar med gränserna för deras igenkänningsförmåga i olika kontexter.

Bojan Fajfric, The Cause of Death, 2015. Stillbild från film

Dominika Olszowy, Wanda Wanton, 2016

Utvald av Museum of Modern Art in Warsaw, Warsawa, Polen
Längd: 9:14 min

Wanda Wanton, huvudpersonen som har gett namn åt Dominika Olszowys film, är en aspirerande konstnär och språklärare i polska. Efter jobbet ägnar Wanda sig åt en speciell passion: hon bara älskar att förstöra saker och kallar sina handlingar av vandalism för ”konsthandlingar” eller helt enkelt ”skulpturer”. Vandalismen blir hennes livsfilosofi: förstörelse skapar en ny ordning; därför måste all skapelse baseras på förstörelse. Wanda Wanton är Olszowys alter ego. Genom att väcka liv i henne kan konstnären uttrycka sina socialt omöjliga behov. Men ”Wanda Wanton” kastar först och främst ljus på förhållandet mellan människan och hennes omgivning, och ställer frågan – kan vandalism vara en frigörelse som lösgör en person från förtrycket av en påtvingad ordning?

Dominika Olszowy, Wanda Wanton, 2016. Stillbild från film.