Valeria Montti Colque

12 feb6 apr 2025

Bonniers Konsthall är stolta över att inleda 2025 med en omfattande soloutställning av Valeria Montti Colque. Utställningen på Bonniers Konsthall tar avstamp i Montti Colques presentation för den chilenska paviljongen i den 60:e internationella konstbiennalen i Venedig 2024, samproducerad av Bonniers Konsthall.

För den chilenska paviljongen skapade Valeria Montti Colque en nyproducerad monumental installation, ett territorium, där visuella, symboliska och materiella element från alla nationer hon bebor är sammankopplade. I centrum av installationen står Mamita Montaña, en urkraft som knyter ihop Anderna med fjällen och bjuder in betraktaren att reflektera över begreppen nation, exil, migration och diaspora.

Curator för den chilenska paviljongen 2024 var Andrea Pacheco González. Utställningen på Bonniers Konsthall kommer co-curateras av Pacheco González och Joanna Nordin, konstnärlig ledare. Maria Elena Guerra Aredal, producent på Bonniers Konsthall, kommer att arbeta med båda presentationerna.


Installationsvy, Valeria Montti Colque / Chilenska paviljongen, 2024. Foto: Bonniers Konsthall (Valdemar Asp)