Sara-Vide Ericson & Tilda Lovell

30 aug29 okt 2023

Tilda Lovell gör ofta rumsliga installationer med inslag av video, ljud, bilder och skulptur medan Sara-Vide Ericson är målare, här visas deras verk tillsammans för första gången. Deras utställning erbjuder besökaren att beträda flera landskap; att kliva in och beskåda dem är bara början, konstnärerna föreslår en djupare förening. De har själva öppnat sig för de möjligheter som kommer med att ställa ut i dialog med en kollega, även om båda visar egna verk uppstår här ett nära samspel.  

Där någon noterar speglingar mellan verk av de båda eller anar ett besläktat allvar ser en annan kanske skillnader i hur de återger blanka ytor eller skildrar tomrum, hur deras landskap väsnas på olika sätt eller hur tiden tycks förlöpa i skiftande hastighet i de många världar de berättar om. Konstnärerna förenas i intresset för människans möte med andra arter från natur och myt samt de omgivningar hon konfronterat, erövrat eller fått underkasta sig genom historien. De scener de skildrar är alltid utdrag ur längre händelseförlopp och en enveten erfarenhetsinsamling. För båda behövs precist ljus, ärlig återgivning av material och en skala som förordar ett möte med hela kroppen för att den rätta koncentrationen ska framträda och verken bli till. Stämningslägen bär mening tillsammans med gråtande träd, paljettklädda skor, alkemistens kärl och karaktärer i stillhet och strävan som befolkar de fräkniga stjärnhimlar, skogar och humusbruna vatten som konstnärerna presenterar. 

Utställningstiteln, Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem, har lånats från dikten Palatset av Tomas Tranströmer och påminner om att materialen doftar, golvet känns och luften smakar medan rummen i och utanför konsthallen låter. Bortanför det vi ser finns det påtagliga före och efter som både Ericson och Lovell får oss att förnimma i stunden.

Biografier

Tilda Lovell (f.1972) gick ut Kungliga konsthögskolan i Stockholm 2003 och har medverkat i grupputställningar och haft ett flertal soloutställningar sedan dess, bland annat Anna Bohman Gallery, 2022, Åbo konstmuseum och Norrtälje konsthall 2017, samt Göteborgs konstmuseum i samband med mottagande av Stenastipendiet 2017. Exempel grupputställningar är Shapeshifters Malmö Konstmuseumoch Isolering Färgfabriken i Stockholm, båda 2020. Lovell har gjort ett flertal offentliga verk olika platser i Sverige och belönats med Maria Bonnier Dahlins stipendium samt ett flertal andra stipendium och priser. Hon finns representerad i flera privata och offentliga samlingar. 

Sara-Vide Ericson (f. 1983) examinerades från Kungliga konsthögskolan i Stockholm 2009 och har ställt ut regelbundet i Sverige och internationellt sedan dess. Hon har haft soloutställningar på institutioner som Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Kalmar konstmuseum och Konstakademin i Stockholm samt gallerier såsom V1 Gallery i Köpenhamn och Galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Bland grupputställningar hon medverkat i kan nämnas Vår himel röd på Göteborgs konsthall (2020) samt Träden står ljust gröna: Landskapsmåleri då och nu på Bonniers konsthall (2019). Under hösten 2023 öppnar en soloutställning med Sara-Vide Ericson på Svenska institutet i Paris. Ericson finns representerad i flera privata och offentliga samlingar i Sverige och utomlands och har belönats med ett flertal stipendium.  

Båda konstnärerna är i dagsläget verksamma i Hälsningland.  

Curator: Susanne Ewerlöf


Bild: 1. Sara-Vide Ericson. The Lab, 2020. Foto: Nora Bencivenni / Galleri Magnus Karlsson. Courtesy of Galleri Magnus Karlsson & V1 Gallery. 2. Tilda Lovell, Celestial Bodies (del av installation), 2014-2023.