Becoming Climavore

Bonniers Konsthall tar bort odlad lax från menyn.

Nya ”årstider” utvecklas successivt på vår planet. Gränserna mellan vår, sommar, höst och vinter suddas ut allt mer, samtidigt som perioder av torka, havsföroreningar, utarmning av marken, jordskred och pandemier blir allt vanligare.

Som en del av utställningen Undamming Rivers har Bonniers Konsthall anslutit sig till Cooking Sections omfattande projekt Becoming CLIMAVORE för att hitta nya sätt att konsumera mat som svar på klimatkrisens nya årstider. Detta långsiktiga initiativ lanserades 2017 och uppmanar konstinstitutioner och restauranger att ta bort odlad lax från sina menyer och ersätta den med ingredienser som gynnar och stärker den biologiska mångfalden och jord- och vattenkvaliteten. Över 20 konstinstitutioner är redan involverade i projektet, däribland Tate och Serpentine Galleries i London. BKH Café har tagit bort odlad lax från sin meny och introducerat nya rätter med ingredienser som bidrar till att återställa miljön.

Ordet ”restaurang” kommer ursprungligen från Bouillon Restaurant, en inrättning i 1800-talets Frankrike vars namn bokstavligen betyder ”restaurerande soppa”, uppkallad efter en specialitet som är avsedd att värma och ge människokroppar näring. I den akuta klimatkrisen måste restaurangen, tillsammans med skolmatsalar, storkök och många andra platser som förser människan med näring, bli en plats inte bara för att återställa människokroppen, utan också en plats som gör insatser för att vårda planetens ekologi; för att främja system som odlar regenerativ mat samtidigt som man gynnar olika livsmiljöer.

Här kan du läsa mer om projektet: climavore.org


Bild: Cooking Sections, Becoming CLIMAVORE, Turner Prize 2021 Exhibition, Herbert Art Gallery.