Cooking Sections / Undamming Rivers

31 aug30 okt 2022

Bonniers Konsthall presenterar den hittills mest omfattande utställningen med konstnärsduon Cooking Sections. I sin konst utforskar de människans levnadsvanor och vad vi äter i relation till en pågående miljökris och klimatförändringar. Undamming Rivers utgör kulmen på ett omfattande forskningsarbete som undersöker global livsmedelsproduktion och dess inverkan på svenska ekologier.

Utställningen är uppbyggd som en performativ installation, en pjäs i fyra akter, och består av en storskalig trilogi samt ett nytt platsspecifikt verk. Med laxen som den gemensamma nämnaren fokuserar de fyra verken på mat- och energiproduktionens inverkan, utifrån specifika utvinningssystem, som driver miljön mot kollaps.

För första gången visas trilogin When [Salmon Salmon [Salmon]] i sin helhet. Verken skildrar odlad lax som ett konstruerat djur, ett av historiens allra senaste exempel på en domesticerad och industrialiserad djurart. Den första installationen, Salmon: A Red Herring, ifrågasätter vilka färger vi förväntar oss i ”naturliga” miljöer och tvingar oss att reflektera kring hur vår uppfattning av dessa färger förändras i takt med vårt klimatavtryck. Salmon: Traces of Escapees utforskar laxodlingarnas miljöpåverkan långt bortom de öppna nätkassarna och allt som slipper igenom deras maskor. I sista delen av trilogin, Salmon: Feed Chains, konfronteras besökare med laxodlingarnas automatiserade utfodringssystem. Verket kretsar kring de ekosystem som anpassas till utfodringssystem, landskapen som den odlade fisken omges av och de pellets som laxen utfodras med.

I Sverige uppstod fiskkläckerier som en konsekvens av kraftverksdammarna. Sedan mitten av 1900-talet har energiföretag byggt hundratals betongdammar som blockerar laxälvar i Sverige och i synnerhet i Sápmi. Som en följd etablerades laxuppfödningar för att kompensera för laxens förlust av livsmiljö, de hinder som omöjliggör laxens vandring och för att ”bevara” fiskpopulationer som nästan utplånades. Genom att kartlägga dessa modernitetens barriärer sammanfattas utställningen i ett nytt framåtblickande verk, Undamming Rivers, som också är utställningens titel, där Cooking Sections engagerar sig i processen att ta bort specifika kraftverksdammar. Många kraftverksdammar är i dag överflödiga, föråldrade eller producerar mycket lite elektricitet, men har en skadlig inverkan på människors försörjning och älvarnas ekologier. Med anknytning till 50-årsjubileet av FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, då man framlade att produktionen av ”ren” energi från källor som kraftverksdammar och vindkraftverk skulle skalas upp, lägger Cooking Sections verk fram ett motförslag om att skala ned.

I tider då människans destruktiva terraformering av planeten Jorden pågår i snabb och global skala förordar utställningen en omprövning av vår relation till älvsystemen och försöker bidra med nya tänkesätt mot en mer hållbar framtid. BKH Café ansluter sig till Cooking Sections internationella nätverk av museer och restauranger som ingår i Becoming CLIMAVORE och har således tagit bort odlad lax från menyn och introducerat CLIMAVORE-rätter, för att främja att våra matvanor ska kunna bidra till nya livsmiljöer.

Undamming Rivers är resultatet av ett omfattande samarbete med Cooking Sections initierat av Bonniers Konsthall hösten 2019. Sedan dess har konstnärsduon tillbringat långa perioder i Sverige, pratat med en mängd experter och undersökt svensk ekologi och lokala samband mellan mark och vatten.


Salmon: Feed Chains (2022) är samproducerad av Bonniers Konsthall och Bard College. Tack till Nordiska Konstförbundet. Salmon: A Red Herring (2020), courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

Biografi

Cooking Sections undersöker de system som organiserar världen med utgångspunkt i mat. I platsspecifika installationer, performance och video utforskar de gränslandet mellan konst, arkitektur, ekologi och geopolitik. Cooking Sections bildades 2013 i London av Daniel Fernández Pascual och Alon Schwabe, och i sin konstnärliga praktik använder dem mat som en lins och ett verktyg för att iaktta landskap i förvandling. De har sedan 2015 gjort ett flertal upplagor av det långsiktiga, platsspecifika projektet CLIMAVORE, där de undersöker hur vi människor kan äta i en tid märkt av klimatförändringar.

Deras verk har visats på bland annat Tate Britain, Serpentine Galleries, SALT, Bonniers Konsthall, Lafayette Anticipations, Grand Union, Atlas Arts, HKW, Storefront for Art and Architecture, Taipeibiennalen, 58:e Venedigbiennalen, Shanghaibiennalen, Los Angeles-triennalen för offentlig konst, arkitekturtriennalen i Sharjah, konstbiennalen i Sharjah, Performa17, Manifesta12, och New Orleans-triennalen. De har varit gästkonstnärer på Headlands Center for the Arts i Kalifornien, och The Politics of Food på Delfina Foundation i London. De deltar i den brittiska vandringsutställningen British Art Show 9, leder en studio på Royal College of Art i London och har varit gästlärare på Akademie der Bildenden Künste i München.

Cooking Sections nominerades till Turnerpriset 2021. 2019 mottog de The Special Prize på Future Generation Art Prize, och samma år nominerades konstnärsduon till Visible Award för socialt engagerad konst. Daniel Fernández Pascual tilldelades Harvard GSD Wheelwright-priset 2020 för Being Shellfish.