Cooking Sections / Undamming Rivers

31 aug 30 okt 2022

Bonniers Konsthall har glädjen att presentera den hittills mest omfattande utställningen med konstnärsduon Cooking Sections, Undamming Rivers. I installationer, performance och video utforskar de människans levnadsvanor och vad vi äter i relation till en pågående miljökris och klimatförändringar. Cooking Sections separatutställning, som fokuserar på svenska ekologier och lokala samspel mellan land och vatten, blir ett inlägg i debatten kring vår tids största utmaning och ett förslag för en mer hållbar framtid.

Undamming Rivers är resultatet av ett omfattande samarbete med Cooking Sections initierat av Bonniers Konsthall hösten 2019. Sedan dess har konstnärsduon tillbringat långa perioder i Sverige, pratat med en mängd experter och undersökt svensk ekologi och lokala samband mellan mark och vatten.

Utställningen är uppbyggd som en performativ installation bestående av en storskalig trilogi och ett nytt platsspecifikt verk. Det genomgående temat i de fyra verken är ett undersökande av hur matproduktion baserad på specifika utvinningssystem driver miljön mot kollaps.

Trilogin When [Salmon Salmon [Salmon]] undersöker odlad lax som konstruktion, ett av de allra senaste exemplen på en domesticerad och industrialiserad djurart. Den första installationen, Salmon: A Red Herring, är en monumental panoramabild – ett cyklorama – som ifrågasätter vilka färger vi väntar oss i ”naturliga” miljöer och tvingar oss att reflektera kring hur vår uppfattning av färg förändras i takt med vårt klimatavtryck. Salmon: Traces of Escapees är en omslutande filminstallation som utforskar laxodlingarnas miljöpåverkan långt bortom de öppna nätkassarnas omkrets, och allt som slipper igenom dess maskor. Sista delen, Salmon: Feed Chains, är en performativ installation där besökare konfronteras med laxodlingarnas automatiserade utfodringssystem likt laxarna, som tvingas simma runt i cirklar. Verket visar på hur ekosystem anpassas till utfodringssystem, landskapen som den odlade fisken matas med och de pellets som laxen utfodras med.

Fiskodling i Sverige uppstod som en följd av vattenkraftverkens dammar. Under årtionden byggde energiföretagen dammar över hela landet och startade kläckerier för att ”kompensera” för förlorade habitat och vandringshinder i syfte att upprätthålla fiskpopulationerna. Utställningen på Bonniers Konsthall avslutas med ett ambitiöst nyproducerat verk, Undamming Rivers, som också gett utställningen dess titel. I verket engagerar sig Cooking Sections  i processen att riva kraftverksdammar. Dammarna ses som symboler för det moderna samhället, trots dess strävan efter att producera ”ren energi” finns anledning att återvända till och omvärdera den bilden. Över hela Sverige, framför allt i Sápmi, finns tusentals kraftverksdammar. Många har spelat ut sin roll, de är omoderna eller producerar väldigt lite el men har fortfarande skadliga effekter på människors försörjning och vattendragens ekologi.

I samband med 50-årsjubileet av FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 erbjuder verket ett förslag för framtiden. Undamming Rivers är en uppmaning till handling gestaltad som en jättelik stiliserad karta över de laxälvar i Sverige som är blockerade av betongbarriärer. I kollageform skildras ett antal dammar som skulle kunna tas bort i något som konstnärerna själva kallar ett ”förslag till större jordkonstprojekt i klimatkrisen”. Om jordkonst, land art, historiskt sett handlat om att göra tillägg i landskapet för att belysa tidsmässiga samband mellan människa och miljö, så ligger fokus för Cooking Sections på potentialen i att avlägsna miljöfarlig infrastruktur från jordens yta.

Som en del i utställningen har Bonniers Konsthall dessutom anslutit oss Cooking Sections långsiktiga projekt Becoming CLIMAVORE, där konstinstitutioner tar bort odlad lax från sina restaurang- och cafémenyer och ersätter med klimatsmart mat, tillagad med ingredienser som främjar ekologisk återväxt, förbättrar jord- och vattenkvaliteten, och gynnar habitat i hav och på land. Redan nu har Bonniers Konsthall tagit bort odlad lax från restaurangmenyn och till hösten, i samband med att utställningen öppnar, kommer besökare till BKH Café kunna ta del av CLIMAVORE-rätter.

I en tid när människan destruktivt experimenterar kortsiktigt och globalt med vår planet lyfter utställningen fram en omsorgsetik i vårt förhållande till skog och vatten, som ett bidrag till en mer hållbar framtid.


Salmon: Feed Chains (2022) är samproducerad av Bonniers Konsthall och Bard College. Tack till Nordiska Konstförbundet.

Biografi

Cooking Sections undersöker de system som organiserar världen med utgångspunkt i mat. I platsspecifika installationer, performance och video utforskar de gränslandet mellan konst, arkitektur, ekologi och geopolitik. Cooking Sections bildades 2013 i London av Daniel Fernández Pascual och Alon Schwabe, och i sin konstnärliga praktik använder dem mat som en lins och ett verktyg för att iaktta landskap i förvandling. De har sedan 2015 gjort ett flertal upplagor av det långsiktiga, platsspecifika projektet CLIMAVORE, där de undersöker hur vi människor kan äta i en tid märkt av klimatförändringar.

Deras verk har visats på bland annat Tate Britain, Serpentine Galleries, SALT, Bonniers Konsthall, Lafayette Anticipations, Grand Union, Atlas Arts, HKW, Storefront for Art and Architecture, Taipeibiennalen, 58:e Venedigbiennalen, Shanghaibiennalen, Los Angeles-triennalen för offentlig konst, arkitekturtriennalen i Sharjah, konstbiennalen i Sharjah, Performa17, Manifesta12, och New Orleans-triennalen. De har varit gästkonstnärer på Headlands Center for the Arts i Kalifornien, och The Politics of Food på Delfina Foundation i London. De deltar i den brittiska vandringsutställningen British Art Show 9, leder en ateljé på Royal College of Art i London och har varit gästlärare på Akademie der Bildenden Künste i München.

Cooking Sections nominerades till Turnerpriset 2021. 2019 mottog dem The Special Prize på Future Generation Art Prize, och samma år nominerades konstnärsduon till Visible Award för socialt engagerad konst. Daniel Fernández Pascual tilldelades Harvard GSD Wheelwright-priset 2020 för Being Shellfish.