Artists’ Film International 2019

4 dec 201919 jan 2020

​Under 2019 fortsätter Bonniers Konsthall att visa det internationella filmprogrammet Artists' Film International (AFI) i konsthallens nya filmrum, Salong 1. Fler än 17 stycken konstitutioner från öst till väst deltar i nätverket och varje medverkande institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap.

Årets tema.

Under 2019 kommer Bonniers Konsthall kunna visa film av 17 konstnärer från olika delar av världen – samt skicka en svensk konstnär till lika många museer och konsthallar. Temat för 2019 är Gender och Bonniers Konsthall har valt ut filmen Ambassadörens fru av Theresa Traore Dahlberg som bland annat tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2019.