Artists’ Film International, del III

30 aug 6 okt 2019

Under perioden 30 augusti - 6 oktober visas den tredje delen av Artists' Film International. Nedan presenteras de utvalda filmerna.

Phoebe Boswell: The Words I Do Not Have Yet, 2017

Utvald av: Whitechapel Gallery, London, England

Phoebe Boswells (f. 1982) konst kretsar kring mänsklighetens rotlöshet och utgår från personliga erfarenheter av att vara del av en diaspora. I sina verk kombinerar hon hantverk med digitala tekniker och ett återkommande tema är segregation, rasism och sexism. I The Words I Do Not Have Yet porträtterar Boswell den politiska aktivisten Mary Nyanjiru som ledde en grupp kvinnor att storma en polisstation i Nairobi, Kenya år 1922.

Marko Tirnanić: Aversion to Activity/Eight of March, 2019

Utvald av: Cultural Centre of Belgrade, Serbien

Marko Tirnanić (f.1985) arbetar framförallt med video och offentliga installationer. Han är intresserad av maktrelationer som till exempel den mellan individen och staten, de dominerade och de härskande. I verket Aversion to Activity/Eight of March får vi följa en grupp kvinnor som befinner sig på en fest utan närvaro av män. Kvinnorna kan dricka och känna sig fria, utan några förtryckande kontrollmekanismer. Trots detta verkar det som att de ändå, även i detta slutna rum, är påverkade av patriarkala strukturer. Med sin film vill Marko Tirnanić understryka vikten av att opponera sig mot vanemässiga könsroller.

Atefa Hesari: Safed Sar, 2019

Utvald av: Centre for Contemporary Arts Afghanistan, Kabul, Afghanistan

Atefa Hesaris konst fokuserar på kvinnors situation och verket Safed Sar är en hyllning till kvinnligt motstånd. Filmen har sin utgångspunkt i en plats som har en särskild betydelse i den hazariska folkgruppens historia, nämligen berget Chechel Dokhtaraan. Till den här platsen tog en grupp kvinnor sin tillflykt för att undkomma emiren Abdur Rahman Khans massaker mot folkgruppen under sent 1800-tal. Kvinnorna gensköts dessvärre av emirens trupper och valde att ta sina liv genom att hoppa från toppen. Berget, Chechel Dokhtaraan – vilket betyder ”De 40 flickorna” – har fått sitt namn därefter. Hesaris film utspelar sig på denna avgörande plats och i den har hon låtit engagera flickor från den lokala befolkningen som aktörer.

Bild: Phoebe Boswell, The Words I Do Not Have Yet, 2017. Stillbild från film.