Artists’ Film International, del V

Lars Laumann, Season of Migration To The North, 2015

Utvald av Tromsø Kunstforening, Norge

Lars Laumann är född 1975 och är en av Norges internationellt mest erkända konstnärer. Genom att filma, redigera och sammanställa funnet material med levda erfarenheter skapar han virtuosa filmcollage med omfattande persongallerier. Laumann har en dragning till populärkulturens utkanter och utforskar människor som lever utanför normen, i marginalernas marginal. Filmen Seasons of Migration to the North är en flyktinghistoria berättad ur en ung, homosexuell sudanesisk asylsökandes perspektiv, som genom islamofobi och homofobi blir utsatt för ett dubbelt förtryck. I verket utmanar Laumann synen på Skandinavien som ett utopiskt fritt land, och synliggör hur svårt det är att fly från diskriminering och förföljelse.

Nguyen Hai Yen, Summer siesta: 6th hour counting from dawn, 2017

Utvald av DOCLAB, Hanoi

Under midsommaren i ett tropiskt land tar människor siesta. De drömmer om tid, ingenting annat än tidens stillhet. En ung flicka sitter framför teven djupt försjunken i en vietnamesisk film medan kvinnliga gestalter i en skog bär spegelskärvor över sina ansikten som reflekterar vad de ser. Nguyen Hai Yen är född 1976 i Vietnam. Hennes egna drömmar med flytande minnen och ansikten utgör hennes filmmaterial. Hon ser sig själv som Borges karaktär ”Funes, el memorioso” (”Funes med det goda minnet”), som efter att ha kastats av en halvtämjd häst och blivit fysiskt förlamad beslutade sig för att reducera var och en av sina tidigare dagar till omkring 70 000 minnen.