Ann Böttcher

3 feb 28 mar 2021

I centrum av Ann Böttchers konstnärskap står granen. Böttcher utforskar och kartlägger nordisk natur och historiska betraktelseformer. Hur har granen till exempel, fungerat som symbol för formandet av territoriella anspråk eller nationella identiteter?

Med referens till en romantisk tradition och konstnärer som Marcus Larson och Carl Fredrik Hill finns hos Böttcher ett intresse för hur estetiska och politiska projektioner präglar uppfattningen om natur. Arbetet liknar en historikers men här återges folktro, Tyskland i slutet på 30-talet, etnologi, sanatorier och skogsdöd genom teckningar och hantverk.

Utställningen på Bonniers Konsthall är Ann Böttchers första omfattande utställning där även offentliga verk inkluderats för att ge en genomgripande presentation av en av Sveriges viktigaste konstnärskap. Till utställningen produceras även en omfångsrik katalog.

Ann Böttcher, född i Bruzaholm har studerat vid Konstfack och Konsthögskolan i Malmö. Idag är hon boende och verksam i Malmö. Soloutställningar inkluderar The 1st på Moderna Museet i Stockholm (2005), The Entrance to the Sanatorium på Index i Stockholm (2007), och Beskåda detta otäcka land på Vandalorum i Värnamo (2015). Böttcher har även ställt ut på Kunsthall Stavanger, Museum de Fundatie i Zwolle, WUK – Kunsthalle Exnergasse i Vienna, Lunds konsthall, Liljevalchs, Nationalmuseum och MoMa, NY.