Svenska PEN: Myanmar och yttrandefriheten

Ons 20 okt 202118:00 - 19:00

Hur kan vi förstå relationen mellan yttrandefriheten och den krisande situationen i Myanmar?

I februari 2021 vaknade världen upp till nyheten att militären tagit makten i Myanmar genom en statskupp. Under de följande månaderna har den politiska situationen gradvis försämrats och den styrande militärjuntan utkämpar idag en våldsam strid mot den exilregering och proteströrelse som bildats i kuppens kölvatten.

Med våld, flykt och desperation som ett resultat har konflikten mellan juntan och exilregeringen ofta antagit etniska och religiösa dimensioner, där språket och det fria ordet har blivit ett motiv och mål för striden om den nationella makten. I den blodiga kampen mellan autokrati och demokrati har människors liv omkullkastats och deras drömmar om en fredlig tillvaro stukats.
Hur kan vi förstå relationen mellan yttrandefriheten och den krisande situationen i Myanmar? Vilka omständigheter tvingas människor på intern flykt och under militärt förtryck leva under? Vad har Myanmars minoriteter för framtid och hur förhåller de sig till landets utveckling?

Dessa och andra frågor utgör temat för det seminarium om Myanmar och yttrandefriheten som Svenska PEN kommer att hålla den 20 oktober 2021 på Bonniers Konsthall.

Medverkande:
Helena Thorfinn, Myanmarkännare och författare som är aktuell med boken Munkens skugga som blev till tack vare hennes vistelse i Myanmar mellan åren 2014 – 2017. Romanen skildrar denna korta period i Myanmars historia då detta gåtfulla land öppnade upp för omvärlden.

Lian Sakhong, ingår i den skuggregering som bildades i Myanmar några månader efter militärkuppen tidigare i år. Eftersom Sakhong var en av ledarna vid studentupproren i Myanmar/Burma 1988 tvingades han fly landet och bor numera i Sverige där han har fortsatt sin politiska kamp för att rädda Myanmar från militärens hårda grepp.

Michael Hauer, Asienchef på Palmecentret och bosatt i Myanmars tidigare huvudstad sedan två och ett halvt år.

Samtalsledare: Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN.

Bli medlem

Som medlem i Bonniers Konsthall får du en mängd fina medlemsförmåner, som exklusiva rabatter i butiken, samtidigt som du stöttar konsten.