Peter Geschwind / After Image

15 feb2 apr 2023

After Image presenterar ett nytt allkonstverk av konstnären Peter Geschwind, ett optiskt experiment som tar hela Bonniers Konsthall i besittning. Med genomgående referenser till filmvärlden rör sig publiken igenom ett postapokalyptiskt landskap, i en film bortom filmens optik, igenom scener där det som sker händer mellan filmen och scenografierna.

Peter Geschwind var tongivande inom konstfältet. Han lät gränserna mellan konstnär, producent och pedagog vara dynamiska och skapade nya konstellationer och konstnärliga samarbeten beroende på situation. I sitt konstnärskap utforskade Geschwind en mängd material och tekniker. Ofta återanvände han vardagliga föremål som omdefinierades och laddades med nya betydelser. Hans ofta lågteknologiska verk med D.I.Y.-känsla leker med populärkulturella referenser, där både humor och melankoli är påtaglig. Geschwind hade en bakgrund inom musiken – ljud, rytm och puls finns ständigt närvarande som ytterligare en dimension i hans konstnärskap.

After Image presenterar Geschwinds egna unika teknik för att skapa ”verklighetsanimationer”. Det vill säga, att han med hjälp av ljud och ljus skapade animationer av verkliga ting i det fysiska rummet. Resultatet är att en kvast syns dansa, popcorn ser ut att poppa och i ett rum pågår en skälvande jordbävning. Liksom i den klassiska konstnärliga trompe l’oeil-tekniken upplevs dessa animationer som sanna, samtidigt som man förstår att man blir lurad.

Att redogöra mer exakt för vad Peter Geschwind åstadkommer i utställningen går inte. Det vill säga, det är inte möjligt att beskriva dessa verk. Det går heller inte riktigt att visa en bild – det är trots allt animationer. Och videodokumentation gör att de helt sonika ser ut som filmer. Geschwind själv förklarade att ”projektet är en direkt fortsättning på mina tidigare arbeten med installation och rörlig skulptur, men min ambition är här att försöka tänja lite på utställningsformatet genom att hitta på ett nytt medium.”

Ett nyuppfunnet medium måste upplevas. Något annat finns inte. När man gjort det, förstår man.

Och upplevelsen är magnifik. Den är extraordinär. Och rolig. Det är trolleri, på ett sätt. Tänk de människor som förtrollades av de allra första tecknade animationerna, exempelvis kvastarna som dansar i Disney-filmen Fantasia från 1940. Man måste ha sett det och knappt trott att det var sant. I det nya mediet blev en ny bildvärld möjlig. Kanske är det just därifrån Geschwind fick sina dansande kvastar, som förtjuser och förnyar på precis samma sätt.

En av många styrkor i Peter Geschwinds konstnärskap och som är synligt i denna utställning, är att man kan tala lika mycket om klassiska konstnärliga tekniker som trompe l’oeil som om populärkulturens Disney. Och en besökare får ta vad den vill härifrån. Geschwind skydde nämligen inte att det han gjorde var, helt enkelt, häftigt. Där fick det stanna om man så ville. Men han var samtidigt intresserad av hur det kom sig att man kunde lura ögat på detta vis? Och vad det betydde i förlängningen att verkligheten kunde manipuleras på detta sätt? Intresset låg i hur den teknologiska utvecklingen påverkar perception och syn på omgivningen.

Utan att säga för mycket – ifall du som läser inte har sett utställningen – finns tillfällen av ”avslöjanden” i verken. Det är ögonblick då besökaren får se allt det som ligger bakom animationerna. Som att trolleritricket röjs. Dessa moment var särskilt viktiga för Geschwind. Ingen är nämligen egentligen menad att helt och hållet ”gå på” vad han skapat. Gjorde vi det skulle en central effekt inte komma fram. Och den effekten ligger i att se dubbelspelet, där animationerna ställs i kontrast till verklighetens sladdar, dragna kors och tvärs. De skickligaste trompe l’oeil-målarna hittade den exakta brytpunkten mellan illusionen och det som gav åskådaren vetskap om att det var just en illusion. Detta för att snarare än att bara se bilden och bli lurad ge upplevelsen av att bli lurad. Skillnaden är distinkt. Upplevelsen var, kort sagt, att se bortom bilden, att se på nytt. Med avslöjandena i After Image rör sig Peter Geschwind i detta område. Besökaren ställs inför att navigera mellan sant och falskt, på riktigt och hittepå. I dagens bildvärld är få diskussioner så viktiga som den om den sanna och falska bilden. Manipulationen är avancerad och utbredd. Dess inverkan är betydande. Geschwind visste detta. Och han visste hur konstnärer tagit det som sitt ämne. Med sina senaste verk utvecklade han detta motiv, med den extraordinära prestationen att ge oss ett nytt medium.

Under arbetet med utställningen gick Peter Geschwind bort efter en tids sjukdom. Med hjälp av personer som stod honom och hans konst allra närmast har Bonniers Konsthall efter bästa förmåga förverkligat utställningen. Vi hoppas att detta blir ett tillfälle för en publik att möta det allra senaste från ett av Sveriges främsta konstnärskap. Utställningen har producerats i Geschwinds anda och ära, och vi hoppas att den magiska upplevelsen av hans verk dröjer sig kvar hos publiken en lång tid framöver.

Biografi

Peter Geschwind (1966–2021) var bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Geschwinds verk har visats på bland annat Modern Art Gallery, London; Tensta Konsthall; Art in General, New York; Moderna Museet, Stockholm; Färgfabriken, Stockholm; Borås Konsthall; Konstakademien, Stockholm; Gävle Konstcentrum; Liljevalchs, Stockholm; Kunsthalle Vierseithof, Tyskland och Centre Culturel Suédois, Paris.

Under åren 2008–2018 var Peter Geschwind professor i fri konst med inriktning skulptur på Kungl. Konsthögskolan och han var också tf. rektor för skolan åren 2016–2017.


Bild: Peter Geschwind, After Image, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger.