Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence

27 apr19 jun 2022

Storskaliga fotografier som blottar såren efter konflikter presenteras i den första omfattande soloutställningen med den syrisk-armeniske konstnären Hrair Sarkissian. The Other Side of Silence för samman nya och centrala verk av konstnären från de senaste 15 åren.

Utställningen utforskar de otaliga sätten som bilder används på för att skildra och sprida omtvistade historier och tar med besökaren på en vidsträckt resa – genom de heliga torgen i Aleppo, Latakia och Damaskus, vidare över himlen ovanför Palmyra och över de snötäckta postindustriella landskapen i dagens Armenien.

Sarkissian utvecklade sin praktik inom fotografi som lärling i sin fars fotolabb, Dream Color, i Damaskus. Han fascinerades av bildskapandets möjligheter och lämnade Syrien i 30-årsåldern för att studera i Nederländerna. Där började han tänka konceptuellt kring fotografi och inom denna sfär försöker han uppenbara de osynliga berättelser som döljer sig bakom konflikternas oläkta sår. 

Sakissian arbetar med storformatskamera och analogt fotografi i skapandet av sina storskaliga bilder. Det är ett medium som han menar förmår framhäva slumpens laddning och betydelse för fångandet av tid i vår övermättade digitala bildkultur. Konstnären agerar både arkeolog och berättare. Han använder fotografiska tekniker för att frammana landskap som blottar hur historiska trauman kollektivt präglar dem som lämnats kvar. Utifrån både personliga och kollektiva minnen använder Sarkissian egna erfarenheter i sina utforskande och koreograferade bilder. Han bjuder in betraktaren att reflektera över bildens formella aspekter; att omfamna tystnaden i vart och ett av verken, och lämna plats för att fundera på vad som kan finnas under ytan. 

Under de senaste 20 åren har Sarkissians praktik utvecklats till att även omfatta rörlig bild, skulptur, ljud och installation. I vissa verk skapar han meditativa drömlandskap, i andra framträder dödens landskap – platser där den tystade rösten, som inte är närvarande i bilden, ges tillfälligt rum att andas. I The Other Side of Silence blir konstnärens undersökande av historier om försvinnanden tydlig; våldets arkitektur och det som finns i mellanrummen, det som förtigs i officiella dokument eller officiell historieskrivning. 

De kollektiva erfarenheterna löper genom utställningen och skapar ett inkluderande känsloladdat rum. Genom att bygga upp en känsla av solidaritet kring kollektiva trauman vill Sarkissian lyfta fram en form av social rättvisa, som kan kompensera för den officiella historieskrivningen som alltför ofta utelämnar de fördrivnas berättelser. 

Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence är en samproduktion mellan Bonniers Konsthall, Sharjah Art Foundation, och Bonnefanten, Maastricht. Utställningen är curerad av Dr Theodor Ringborg, konstnärlig ledare, Bonniers Konsthall; Dr Omar Kholeif, chef för samlingarna och senior curator, Sharjah Art Foundation; Stijn Huijts, konstnärlig ledare, Bonnefanten. Utställningen visades på Sharjah Art Foundation hösten 2021. Efter presentationen på Bonniers Konsthall turnerar utställningen till Bonnefanten Museum där den visas 17 november 2022–14 maj 2023.

I samband med utställningen The Other Side of Silence har Bonniers Konsthall i samarbete med Lenz Press producerat konstnärens första omfattande monografi, redigerad av Ringborg och Kholeif, formgiven av Hans Gremmen. Boken innehåller essäer och texter av utställningens medcuratorer, Ringborg, Kholeif och Huijts, samt Hoor Al Qasimi (ordförande och chef, Sharjah Art Foundation), Marianne Hirsch (professor, Columbia University), Hannah Feldman (docent, Northwestern University), Todd Reisz (arkitekt och författare) och Vali Mahlouji (curator och psykoanalytiker). 

Läs mer och köp publikationen här.

I samarbete med Sharjah Art Foundation och Bonnefanten.


Bild: Hrair Sarkissian, Last Seen, 2018–2021. Serie om 50 arkivbeständiga bläckstråleutskrifter, präglade, 40 x 50 cm. På uppdrag av Sharjah Art Foundation. Foto: Jean-Baptiste Béranger