ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL, DEL V

2 dec 20203 feb 2021

Eftersom Bonniers Konsthall har tillfälligt stängt kan du istället se den sista delen av Artists Film International 2020 på vår hemsida. Sammanlagt är det sex filmer som du kan ta del av och de visas här fram till och med den 3:e februari.

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. Under 2020 deltar ett tjugotal museer och konsthallar, från Los Angeles och Buenos Aires i väst till Kabul och Mumbai i öst. 2020 års tema är språk.

  • Amina Dryabee
  • Ergin Çavuşoğlu
  • Francesco Pedraglio
  • Leticia Obeid
  • Vika Kirchenbauer
  • Yao Qingmei

Amina Dryabee

Determinism and Free will, 2019
Utvald av CCAA, Kabul, Afghanistan
Längd: 3 min

I filmen Determinism and Free Will utforskar Amina Dryabee ödesbegreppet i relation till den fria viljan. Vilka möjligheter har vi att påverka våra egna liv? En fråga som i synnerhet är angelägen för regissören själv, som kvinnlig konstnär verksam i Afghanistan. I filmen ser vi en hand skriva några meningar på ett papper för att sedan sudda ut dem. En symbolisk akt som illustrerar möjligheten att författa vår egen historia eller framtid, och som på ett sublimt sätt uppmanar till handling.

https://vimeo.com/497973687/e6773adee1

Ergin Çavuşoğlu

Desire Lines/Tarot & Chess/, 2016
Utvald av Istanbul Modern, Turkiet
Längd: 29 min

Desire Lines/Tarot & Chess/utgår från Italo Calvinos roman The Castle of Crossed Destinies som undersöker hur mening skapas, oavsett om det sker genom ord eller bild. I Ergin Çavuşoğlus film kan karaktärerna, precis som i romanen, inte tala med varandra. Istället kommunicerar de med tarotkort, vars bilder tillåter symboliska tolkningar och som av vissa anses vara profetiska. Çavuşoğlu intresserar sig för allmänmänskliga beteendemönster. Ordet ”Desire lines”, som återfinns i verkstiteln, kan översättas till ”genväg” och refererar till de oplanerade stigar som uppkommer när människan väljer den kortaste eller enklaste vägen fram.

https://vimeo.com/497990026/678b4facdd

Francesco Pedraglio

Scripting anticlockwise (6 constellations), 2017
Utvald av GAMeC, Bergamo, Italien
Längd: 10 min

Filmen Scripting anticlockwise (6 constellations) av Francesco Pedraglio bygger på hans performance med samma titel. I verket får vi följa en kamera som roterar moturs runt en pelare på vilken aktörer fäster en serie abstrakta bilder, som kan ses som ett symboliskt språk. En berättarröst tolkar det vi ser och sätter in bilderna i ett språkligt sammanhang, som för att illustrera att det är genom språket vi definierar vår omvärld.

https://vimeo.com/497980842/3f4bc827a9

Leticia Obeid

Janus, 2015
Utvald av Fundación PROA, Buenos Aires, Argentina
Längd: 2,5 min

Leticia Obeids film har fått sin titel efter guden Janus som enligt romersk mytologi hade två ansikten: ett som såg in i framtiden och ett annat som såg det förflutna. Guden Janus styrde på så sätt genom livets olika inträden och övergångar och förknippas ofta med tid och rörelse. I Obeids verk gestaltas livet genom de skrivna orden i en bok där sidorna bläddras fram och tillbaka, som om guden Janus själv med sin handrörelse satt och vände blad i vår livshistoria.

https://vimeo.com/497977627/987549cd71

Vika Kirchenbauer

YOU ARE BORING!, 2015
Utvald av NBK, Berlin, Tyskland
Längd: 14 min

YOU ARE BORING! undersöker det ambivalenta förhållandet mellan ”att betrakta” och ”att bli betraktad”. I fem olika akter får vi som tittare möta aktörer som på reklamens språk erbjuder oss olika extraordinära upplevelser. Vika Kirchenbauer är influerad av queerteori och vill med sitt verk dra uppmärksamhet till hur våra kroppar allt mer betraktas som handelsvara, inte minst inom upplevelseindustrin.

https://vimeo.com/497978532/498bc375fd

Yao Qingmei

Sanzu Ding and its Patterns: Hypotheses on the Origin of the Hammer-Sickle Sign, 2013 –present
Utvald av Para Site, Hongkong
Längd: 20 min

Professor Yao är en fiktiv karaktär i form av en auktoritär akademiker skapad av konstnären Yao Qingmei. Flertalet gånger har konstnären föreläst i rollen av professorn för intet ont anande universitetsstudenter. I denna fiktiva dokumentär möter vi professor Yao som här presenterar sin omfattande studie av ”Sanzu Ding”, en urna i keramik som används i kinesiska ceremonier. I filmen har en grupp arkeologer hittat en urna från 3000 f. Kr. med märkliga symboler som påminner om den kommunistiska hammaren och skäran. Professor Yao lägger fram ett antal hypoteser om symbolens tillkomst och hur den utvecklats med tidens gång.

https://vimeo.com/497971122/a5e1490e22