Tomás Saraceno

25 feb20 jun 2010

Tomás Saraceno tar hela konsthallen i anspråk med sina utopiska installationer som förenar vetenskap, konst och arkitektur. Utställningen är den första stora presentationen av den internationellt uppmärksammade konstnären i Europa.

Tomás Saraceno har under flera år jobbat tillsammans med spindelforskare och astrofysiker för att kunna skapa det cirka fyra hundra kubikmeter stora installationen som visas på Bonniers Konsthall. Det nya verket är en enorm modell av giftspindeln Svarta änkans väv och tar sin utgångspunkt i hur vetenskapen använder bilden av spindelväv för att kunna beskriva universums uppkomst och struktur. Det gigantiska spindelnätet, som är gjort speciellt för konsthallens stora sal, består av elastiskt svart rep spänt från golv till tak. Tillsammans med det nya verket visas teckningar, foton och texter, som ger en unik inblick i arbetsprocessen och Tomás Saracenos konstnärskap. Dessutom visas 15 av konstnärens äldre verk.

Tomás Saraceno, 14 Billions (Working Title), 2010. Foto: Bonniers Konsthall

Tomás Saraceno har studerat både konst och arkitektur. I tekniker som installation, skulptur och foto undersöker konstnären vår världs organiska förutsättningar och vår livsmiljö. Hans verk kan ta formen av alltifrån ballonger och uppblåsbara konstruktioner till flygande trädgårdar, flytande broar och futuristiska bostäder. Inspirerad av arkitekter och teoretiker som Richard Buckminster Fuller, Peter Cook och Yona Friedman undersöker Tomás Saraceno hur vetenskapliga uppfinningar kan utveckla nya idéer för mer hållbara samhällen. Tomás Saracenos verk rymmer idéer om hur konsten kan bygga drömmar om framtiden. Han vågar låta konsten föreslå nya utopier i samklang med arkitekturen och vetenskapen.

Spindelns nät, lika mycket som människans stadsnät (…) de är båda på samma gång många andra saker: som alla nät någonting som har potential både att stänga ute och förbinda, att fånga och spärra in. Liksom de svävande rymdboplatserna skapas den jordiska staden i ett spänningsfält mellan frihet och inskränkthet, mellan hjälplöshet och maktfullkomlighet. 

Helena Granström om Tomás Saraceno

Tomás Saraceno, 32SW/Flying Garden/Air-Port-City/Iridiscent, 2007. Foto: Bonniers Konsthall

Tomás Saraceno enligt…

18 april

Helena Mattsson, arkitekt och lektor i Arkitekturens teori och historia, KTH

9 maj

Lars Bergström, professor vid Fysikum, Stockholms universitet

23 maj

Helena Granström, författare och matematisk fysiker