Outi Pieski: Rematriation of a Ládjogahpir—Return to Máttaráhkká

9 feb3 apr 2022

Rematriation of a Ládjogahpir—Return to Máttaráhkká
Ládjogahpir rematriašuvdna—Máhccat eatni lusa

Finsk-samiska Outi Pieski har uppmärksammats för sina konstverk som ömsint samspråkar med den samiska kulturen och identiteten. I målningar och storskaliga installationer lyfter hon teman som kretsar kring samernas historia och framtid, ursprungsbefolkningars rättigheter och hållbar utveckling. Pieskis arbeten är knutna till den nordiska naturen och hon betraktar konsten som ett verktyg för att kunna återkoppla till och läka från den samiska tvångsassimileringen.

I flera av sina verk förhåller sig Pieski till den samiska hantverksslöjden duodji där hon återkommer till material som trä, silver och textil. Duodjin trängdes undan i samband med kolonialiseringen men traditionen har fortfarande ett starkt fäste: ”Duodji är ett kollektivt sätt att skapa. Det är vår koppling till varandra, till forna och framtida generationer, och vår koppling till naturen. För mig är duodji en radikal mjukhet som handlar om sårbarhet, uppriktighet, känslighet och gemenskap.”

– Outi Pieski

Utställningen på Bonniers Konsthall består av två delar som båda relaterar till det kollektiva sättet att skapa. I konsthallens biblioteket möts besökare av Beavvit II / Rising Together II (2021). En textil installation som är inspirerad av en sammankomst av goda vänner iklädda den traditionella samiska dräkten gákti. I den andra installationen utgår Pieski från den traditionella samiska hornmössan, ládjogahpir, för att berätta om samiska kvinnors historia. I sina installationsbaserade verk utgår hon ofta från en kollektiv praktik där hon samarbetar med till exempel konstnärer, forskare och aktivister. Målningar, fotografier och grafiska element i utställningen bygger på en omfattande studie av ládjogahpiren som konstnären gjorde tillsammans med forskaren Eeva-Kristiina Nylander (tidigare Harlin). Berättelsen som mössan lyfter fram vittnar om en kolonialistisk metamorfos. Under kolonialiseringen bannlystes huvudbonaden och tvingades ändra form parallellt med att samhället övergick till en mer patriarkal kultur där kvinnors status försvagades. Idag är ládjogahpiren en symbol för strävan efter samisk kvinnlig emancipation från kolonial- och patriarkal ojämlikhet.

”När ládjogahpiren tillverkas och bärs igen kommer den att omfatta och hysa nya betydelser. I dag kan ládjogahpiren betraktas som en symbol för en ny dekolonialiserad feminism, som för vidare ett meddelande från våra anmödrar. Det finns något särdeles speciellt och mäktigt när samiska kvinnor bär denna huvudbonad i dag. Revitaliseringen av ládjogahpiren är ett steg mot dekolonisering.”

– Outi Pieski och Eeva-Kristiina Nylander.

BIOGRAFI

Outi Pieski (f. 1973) bor och arbetar i Ohcejohka (Utsjoki) och Numminen, Finland. Sedan examen från bildkonstakademin i Helsingfors (2000) har hon ställt ut både nationellt och internationellt, bland annat på Royal Festival Hall, Southbank Centre, London, UK (2017), EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Finland (2018), Sami Center for Contemporary Art, Karasjok, Norway (2019) och Norwegian Sculptors Society, Oslo (2021). Pieski har också presenterats på biennaler som Venedigbiennalen 2019 där hon som medlem i The Miracle Workers Collective (MWC) presenterades i den finska Alvar Aalto-paviljongen. På 13 Gwangjubiennalen (2021) presenterade Pieski en utställning som Bonniers Konsthall var medproducent till. Pieski medverkade också vid den första Helsingforsbiennalen (2021), där hon samarbetade med sina döttrar Birit och Katja Haarla, i deras första gemensamma konstnärliga samarbete. Pieski har tilldelats flera utmärkelser, bland annat belönades hon med Finlands konstakademis pris 2017 och Finska kulturfondens pris för betydande kulturella bedrifter (2020). År 2020 invigdes ett offentligt verk av konstnären i Stockholm i form av ny entré till Nordiska museet. Outi Pieski är en av curatorerna för utställningen Mäccmõš, maccâm, máhccan, en utställning om repatrieringen av samlingar av samiska föremål till det samiska museet Siida i Enare. Processen och föremålen visasades på Finlands Nationalmuseum hösten 2021. Pieski finns representerad i samlingar såsom Museum of Contemporary Art Kiasma, Sámi Parliament of Norway/Sámi Art Collection, National Museum i Norge och Moderna Museet, Stockholm.

Bonniers Konsthall var medproducent till Outi Pieskis medverkan på den 13:e Gwangjubiennalen 2021 där en version av utställningen visades.

Utställningen har producerats med stöd av Frame Contemporary Art Finland. Tack till Nordiska museet som generöst lånat ut två stycken ládjogahpirs till utställningen.

Bild: Jean-Baptiste Béranger.