NyMaterialism

5 sep11 nov 2018

Installationsvy, Bonniers Konsthall. Foto: Jean-Baptiste Berangér.

Konceptuell konst och hantverk har länge betraktats som i varsin ände på ett spektrum mellan högt och lågt inom konsten, en uppdelning som idag känns alltmer överspelad.

Utställningen på Bonniers Konsthall fokuserar på samtida konstnärers praktik. Flera av konstnärerna använder sig av material, tekniker och referenser till äldre traditioner vilket här skapar ingångar till aktuella frågeställningar om konsumtion, produktion och demokrati. Många av verken som visas har sin utgångspunkt i kollektivt arbete och kunskapsöverföring samt synliggör en process som vanligtvis sker i ateljén men här har flyttat in i konsthallen.

”Verken i utställningen NyMaterialism visar hur distinktionen mellan form och innehåll är svår att upprätthålla och att innehållet även kommer ur materialet och inte bara förmedlas av det. Det fysiska och taktila är realiteter som vi tydligen varken vill eller kan bortse från.”

– Magnus af Petersens, konsthallschef och curator

Några av de medverkande konstnärerna, som Éva Mag, Lee Mingwei, Ellen Lesperance och Theaster Gates, skapar verk som utvecklas och förändras under utställningsperioden, i samarbete med frivilliga besökare, lärlingar och betalda hantverkare. Här är deltagandet en del av verket och en förutsättning för verkets realiserande.

Installationsvy, Soul Manufacturing Corporation av Theaster Gates, Bonniers Konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Såväl Katrine Helmersson och Abdoulaye Konaté som Francis Upritchard och Tonico Lemos Auad har skapat konstverk som relaterar till amuletter; objekt och material med magiska kvaliteter. Här finns likheter med många nymaterialistiska idéer om material som något nästan levande, i ständig förändring och i ständigt tillblivande. En idé om materialet som går i linje med animismen, tron att naturen är besjälad.

I Andrea Büttner, Andreas Eriksson, Petrit Halilaj, Sheila Hicks och Britta Marakatt-Labbas verk är materialet en utgångspunkt för att belysa personliga och kollektiva minnen och historier. Det kan handla om materialets minne, hur ett material färdats mellan olika länder eller kontexter och bearbetats av olika händer – eller om människans minne och hur historier kan berättas, bearbetas och utvecklas i tekniker som stickning, vävning, sömnad, lera och keramik. Här står verkens sinnliga, taktila och inneboende egenskaper i centrum.

Installationsvy Éva Mag, Bonniers Konsthall. Foto: Jean-Baptiste Berangér.

Medverkande konstnärer:
Tonico Lemos Auad
Andrea Büttner
Andreas Eriksson
Theaster Gates
Petrit Halilaj
Katrine Helmersson
Sheila Hicks
Abdoulaye Konaté
Ellen Lesperance
Éva Mag
Britta Marakatt-Labba
Lee Mingwei
Francis Upritchard

Bild: Éva Mag, Embossment – point lace, 2018, textil i ram av konstnären (plexiglas, trä och aluminum), 91,5 x 121,5 x 5 cm.