Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse

22 maj28 aug 2016

Maria Bonnier Dahlins stiftelse grundades av Jeanette Bonnier, till minne av dottern Maria som omkom i en bilolycka endast 20 år gammal. Hon läste till arkitekt vid Columbia University i New York, och rörde sig mitt i 80-talets unga konstscen. En nära vän var den tongivande konstnären Keith Haring, som skapat målningen For Maria June 1985 som en hyllning till henne. Nu fyller stiftelsen 30 år och jubileet uppmärksammas med en stor samlingsutställning på Bonniers Konsthall.

MBDS30_4_web

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse har hela tiden sökt upp det nya och det nyskapande, och stöttat den unga konsten. Konstnärerna som tilldelats stipendiet har vitt skilda utgångspunkter, metoder och uttryck och utställningen rymmer ett brett spektrum av måleri, skulptur, video, teckning, objekt och installationer. De verk som visas i utställningen har köpts in till stiftelsens samling i samband med att respektive konstnär tilldelats stipendiet. De är ögonblicksbilder från varje konstnärskap och varje tid, men helheten förkroppsligar också en utveckling över tre decennier. Det som var nytt på 80- och 90-talen är nu kulturhistoria och kult. Arbetsvillkoren har förändrats, influenserna skiftat och den digitala utvecklingen skapat radikalt nya förutsättningar för konsten.

Stiftelsen fortsätter också sitt arbete med att årligen dela ut stipendier till unga svenska konstnärer. 2015 års stipendiater är skulptörerna Caspar Forsberg, Linus Nordensson Spångberg och Max Ockborn, som visar helt nya verk i utställningen.

MBDS30_2_web

I samband med utställningen publicerar Bonniers Konsthall även en omfattande bok tillsammans med Bonnier Fakta, med Niclas Östlind som redaktör. Bokens kärna är helt nya intervjuer med stipendiaterna. De svarar på frågor om vad de gjorde vid tiden för utdelandet, vad som inspirerade dem, hur konstvärlden såg ut då och vilka de största förändringarna är – sett från deras perspektiv. Vi får också veta vad de gör just nu. Tillsammans med ett rikt bild- och arkivmaterial ger boken och utställningen en ovanlig inblick i svenskt konstliv från åttiotalet och framåt.

MBDS30_3_web

Stipendiater
Eva Löfdahl
Sissel Tolaas
Föreningen Läderfabriken
Lena Laurin Karlström
Fredrik Wretman
Martin Wickström
Cecilia Edefalk
Roger Risberg
Martin Ålund
Per Hüttner
Stefan Karlsson
Cecilia Sikström
Sissel Wibom
Thomas Olsson
Sunniva McAlinden
Olov Tällström
Mamma Andersson
Birgitta Muhr
Gunnar Larsson
Peter Ern
Arijana Kajfes
Michael West
Thomas Henriksson
Karin Ohlin
Klara Kristalova
Richard G Carlsson
Björn Stampes
Johanna Karlin
Magnus Wassborg
Cecilia Parsberg
Åsa Larsson
Carl-Fredrik Ekström
Tanja Airaksinen
Eva Marklund
Fredrik Persson
Helena Mutanen
Jacob Dahlgren
Linn Fernström
Marcus Eek
Björn Perborg
Charlotte Enström
Petra Lindholm
Sonja Nilsson
Stina Stigell
Thomas Broomé
Ann Böttcher
Gunnel Wåhlstrand
Tilda Lovell
Lisa Jeannin
Lisa Jonasson
Johan Svensson
Lina Selander
Lars Brunström
Ninia Sverdrup
Caroline Mårtensson
Johannes Heldén
Martin Sundvall
EvaMarie Lindahl
Jessica Faiss
Mathias Kristersson
Kristina Matousch
Sofia Bäcklund
Viktor Rosdahl
Paul Fägerskiöld
Jenny Yurshansky
Kico Wigren
Olof Lindström
Nadja Bournonville
Pauliina Pietilä
Sara Wallgren
Josef Bull
Nanna Nordström
Olof Inger
Dit Cilinn
Ellisif Hals
Gideonsson / Londré
Linus Nordensson Spångberg
Max Ockborn
Caspar Forsberg

MBDS30_5_web

MBDS30_6_web

MBDS30_7_web

MBDS30_1_web