Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater 2021

8 dec 16 jan 2021

Bonniers Konsthall har sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins stiftelse som grundades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av dottern Maria. Varje år delar stiftelsen ut stipendier till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. I år är det 35 år sedan det delades ut för första gången. Gästjury 2021 är konstnären Jens Fänge och skribenten och curatorn Saskia Neuman.

Tobias Bradford och Ferdinand Evaldsson har tilldelats 2021 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium.

Juryns motiveringar:

Tobias Bradford
Med nervös energi och hackande rörelser bryter sig Tobias Bradfords skulpturer med mild humor ut ur det förväntade. De tar klivet från maskinteknik rakt in i det ömtåliga livet. I de skulpturala installationerna blottläggs förhållandet mellan teknologi och det okända. Absurt, melankoliskt, skört och känslosamt. I friktionen som uppstår i mötet mellan det groteska och det omsorgsfullt iakttagna alstras en värme som trots sin mekaniska gestaltning måste sägas vara djupt mänsklig.

Ferdinand Evaldsson
Ferdinand Evaldssons verk förenar antiken med nutiden. Genom mönster, ornament, djur och människokroppsdelar, arkitektur och geometriska former skapar konstnären motiv bortom denna värld, som kvarlevor från en annan tid tvingats in i samtiden. Med sina studier och erfarenheter av ikonmåleri förenar Evaldsson en tusenårig hantverkstradition med mer subtila skildringar av en svårfångad realitet. Utan behov av analysering eller avkodning uttrycker konstnären en utforskning i det personliga minnet. Genom att skapa närvaro i fysiska objekt binder Evaldsson samman sina egna minnen, som i samspel med varandra, förvandlas till ett uttryck som förtäljer både ett mörkare förflutet och en mer hoppfull framtid.

Tobias Bradford är född i Örebro och erhöll sin kandidatexamen i fri konst från Goldsmiths, University of London, 2019. Bradfords arbeten hämtar ofta inspiration från dockteater, robotik och scenmagi för att skapa installationer och föremål som till synes uppfattas som autonoma. I dessa “självmedvetna” maskinskulpturer utforskar Bradford teman som hopplöshet, radikal optimism, obehag, nervositet, humor och den konstant skiftande gränsen mellan kropp och maskin i en samtid där teknologi, magi och mytologi blir allt svårare att hålla isär. Bradford har tidigare ställt ut på Kulturhuset i Stockholm, Accelerator, Huxley Parlour Gallery London och Supermarket Art Fair. Bradford är verksam i Stockholm och London.

Ferdinand Evaldsson är född i Sundsvall och erhöll masterexamen i fri konst från Konstfack 2020. Han är även utbildad ikonmålare vid Koptiska Institutet i Kairo. Evaldsson arbetar med målade träreliefer som tar sin utgångspunkt i antika hantverksmetoder. De är anakronistiska monument där ornamentik, mytologi, minne och psykologi smälter samman. Han har tidigare ställt ut på Konsthall C, ABF-Huset i Stockholm, Monopol By Appointment på Spritmuseum, Elastic Gallery och på Melanders i samarbete med Stockholm Konst. Evaldsson bor och är verksam i Stockholm.