Lawrence Abu Hamdan / Dirty Evidence

1 sep7 nov 2021

Bonniers Konsthall är glada över att presentera Lawrence Abu Hamdan, som de senaste åren klivit fram på den internationella konstscenen som en av de viktigaste konstnärerna i vår tid. Utställningen »Dirty Evidence« är en av hans största hittills och innehåller både nya och äldre verk som har gemensamt att de utforskar frågor om vittnesmål.

Abu Hamdan har framförallt uppmärksammats för hur han med sina arbeten placerar ljudet, rösten och lyssnandet i centrum av människans politiska liv. 2019 erhöll han det prestigefyllda Turnerpriset tillsammans med konstnärerna Helen Cammock, Oscar Murillo och Tai Shani.

Abu Hamdan, född i Amman, Jordanien, är konstnär och ljudanalytiker. Han har en bakgrund inom musik som är märkbar i hans tvärvetenskaplig praktik som spänner över film, fotografi, audiovisuella installationer och performance. Hans konst tar avstamp i ett samhällsengagemang och genom sina ljudundersökningar har han bland annat kallats in som expertvittne vid den brittiska överklagandeinstansen UK Asylum and Immigration Tribunal. Han har även arbetat med Amnesty International och synliggjort den ökade användningen av röstanalys och lögndetektorer, samt utforskat rättsfall som kretsar kring bevis som hörs genom väggar. Genom att ompröva just frågor om ljudbilder och hur vi lyssnar ruckar han på vedertagna föreställningar om sanning och trovärdighet, bland annat inom rättsväsendet.

Utställningstiteln Dirty Evidence kommer från Abu Hamdans definition av bevis som inte kan tillämpas rättsligt och som just därför har ett sanningsvärde. Bevis och vittnesskildringar är väsentliga när det kommer till att förstå hur våld, brott mot mänskliga rättigheter och statligt maktmissbruk utövas. Abu Hamdans arbete riktar genom utställningen inte bara blicken på villkoren för hur vittnesskildringar presenteras och används, utan ställer även frågor om vem som kan tala i vilka rum, vilken typ av samtal som lyssnas till, och vilka förutsättningar som gör det möjligt att hävda något.

I utställningen ges besökaren möjlighet att lyssna på vittnesskildringar som annars inte skulle bli hörda. Ett exempel är Bassel Abi Chahine, som Abu Hamdan intervjuar i videoverket Once Removed (2019). Abi Chahine vittnar inte bara om ett krigsbrott, utan vänder även upp och ned på våra föreställningar om bevittnande och närvaro i och med att han återger händelser från ett tidigare liv. I det nya verket Shot Twice (By the Same Bullet) (2021) fortsätter Abi Chahine bearbeta och undersöka sina erfarenheter som barnsoldat i ett försök att bättre förstå sin samtid. Ett annat exempel är verket Earwitness Inventory (2018-2019) som består av 96 specialdesignade och funna objekt som kan härledas till rättsfall där vittnen refererat till ljud. Verket är ett slags bibliotek av saker där vittnen använt sig av liknelser för att kunna närma sig en beskrivning av deras trauma, till exempel att ljudet av en byggnad som rasat ihop i ett slukhål ”lät som popcorn”. På så vis kan Abu Hamdan utmana det vi tror oss veta om minne och vittnesmål.

Abu Hamdan ser konstens rum som en plats där uppmärksamhet kan riktas mot samhällspolitiska förhållanden för att utmana deras bakomliggande strukturer. Tre huvudsakliga diskurser har vuxit fram där representationen av våld tillåts – juridik, media och konst. Abu Hamdan använder konstens estetiska praktik som ett alternativ gentemot medias och juridikens. I konsten kan Abu Hamdan utmana och undersöka på vilka sätt våld representeras och samtidigt tänja på gränserna för vad ett vittnesmål kan vara.

I samband med utställningen har Bonniers Konsthall tillsammans med Lenz Press äran att publicera Abu Hamdans allra första monografi. Det är en rikt illustrerad publikation som tecknar en mångsidig bild av konstnärens praktik det senaste decenniet. Boken ger en fördjupande visuell analys av Abu Hamdans arbete, och innehåller essäer som både fokuserar på enskilda verk och på konstnärskapet i stort. Genom akademiska och kreativa reflektioner undersöks den politiska aspekten i Abu Hamdans arbeten, och med en fullständig verkslista blir monografin ett viktigt verktyg för curatorer och forskare som intresserar sig för de ämnen som konstnären ägnar sig åt. Medverkande skribenter är Natasha Ginwala, Ruba Katrib, Andrea Lissoni, Ramona Naddaff, Theodor Ringborg, Fabian Schöneich, Yasmine Seale och Eyal Weizman.

Huvudbild: Lawrence Abu Hamdan and Bassel Abi Chahine, Shot Twice (By the Same Bullet), 2021. Installation detail.