Laura Lima

10 sep30 nov 2014

Laura Lima, "Den nakna magikern", 2014. Foto: Per Kristiansen.
Laura Lima, Den nakna magikern, 2014. Foto: Per Kristiansen.

Den levande kroppen återkommer som tematik och material i nästan alla Laura Limas verk. Hon låter kroppens volym, värme och lukter ta plats i utställningsrummet; hon prövar kroppens krafter och rörelser och hur den kan styras och begränsas. Hennes konstnärskap bottnar i en brasiliansk konsttradition med performancekonst som kräver betraktarens deltagande, men hon har också en fascination för lyskraften i mer folkliga konstformer som tivoli och cirkus. Den första separatutställningen med Laura Lima i Norden visar verk som bär på en gäckande gåtfullhet. Men här finns också en inbjudan att våga släppa förväntningarna på vad ett konstverk ska vara och bli del av en värld fylld av fantastiska upplevelser. Den nakna magikern, det centrala verket i utställningen, består av en person i rollen som magiker och en kopiös mängd insamlade föremål. Verket är i ständig förändring – det är vad den personen som för tillfället agerar magiker väljer att göra med alla föremål som avgör hur verket ser ut. I Den nakna magikern finns en stark spänning mellan det uttalade och det outsagda. Magikern visar sina tricks öppet för sin publik och de avklippta frackärmarna tillåter inga dolda kort i rockärmen. Men vad magikern egentligen skapar, vad magin består i, förblir en hemlighet.

Samma gåtfullhet finns i Bar/Restaurang, den andra stora skulpturinstallationen i utställningen, där en bartender tålmodigtserverar öl till ett annorlunda gäng gäster – en kon, ett klot, ett paraply – placerade vid strängt ordnade bord och stolar. Den som tar sig tid kommer se att glasen långsamt töms på innehåll.I utställningen spelar Lauras Limas storskaliga installationer mot en serie mindre verk som bär på väl bevarade hemligheter. Skulpturen Clown syns bara till vid vissa tillfällen under utställningen, och det sker oannonserat. Och många av konsthallens besökare kommer nog inte ens upptäcka verket To Age (Att åldras) där delar ur konsthallens personal spelar huvudrollen. I installationen Choice (Val) väljer besökaren att gå in ensam i ett mörkt rum och bär med sig hemligheten om vad som hände där ut.

Laura Lima, "Bar/Restaurant",2014. Foto: Per Kristiansen.
Laura Lima, Bar/Restaurang, 2014. Foto: Per Kristiansen.

Som en del av utställningen ges också en unik möjlighet att uppleva Laura Limas monumentala verk Cinema Shadow – en filminstallation där en film spelas in och samtidigt visas live på biograf. Cinema Shadow genomförs i samarbete med Stockholms Filmfestival.Liksom många av sina samtida kollegor är Laura Lima starkt inspirerad av den grupp banbrytande brasilianska konstnärer som trädde fram på 1960- och 70 talen. Det sena 60-talets utvidgade konstfält med utvecklingen av performance som en mer elastisk definition av skulptur är en självklar klangbotten för Laura Limas konst. Det känns oundvikligt att nämna brasilianska konstnärer som Lygia Clark, Lygia Pape och Helio Oticicia, tre föregångare som förde in atmosfär, rörelse och förändring som komponenter i konstverket. För att belysa några av Laura Limas viktigaste influenser visas i mindre sidoutställning ett historiskt filmmaterial med konstvideo, dokumentärer och långfilmer som ger en bild av en häpnadsväckande aktiv och engagerad epok i brasiliansk konst.

Laura Lima är född 1971 i Governador Valadares, Brasilien och är en av Brasiliens tongivande konstnärer. Hon bor och arbetar i Rio de Janeiro och är tillsammans med de namnkunniga konstnärerna Ernesto Neto och Marcio Botner grundare till det internationellt uppmärksammade galleriet A Gentil Carioca I Rio de Janeiro. Hösten 2011 medverkade hon i Bonniers Konsthalls utställning Spiralen och kvadraten  med verket Marra, en fysisk och krävande kamp mellan två nakna människokroppar.

Utställningen är ett samarbete med Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich, Schweiz. I samband med utställningen publiceras en katalog.