30 aug10 nov 2019

Vad kommer att hända med vår planet och vilket ansvar har vi för våra handlingar? Vad innebär det egentligen att vara människa? Utställningen Kosmologiska pilar samlar tretton samtida konstnärer som använder sig av science fiction och rymden för att ställa centrala frågor kring människans existens och hur vi behandlar den värld vi lever i. Verken lyfter fram idéer och visioner som rör sig fritt mellan ämnen som kosmologi, miljö, genus, kolonialism, futurism och artificiell intelligens.

Utställning

Science fiction är en spretig och fascinerande kulturgenre som öppnar upp för möten mellan verkliga och fiktiva världsbilder. Oavsett medium och innehåll involverar science fiction i princip alltid upphovspersonens framtidssyner om en avancerad teknologi som vi i verkligheten inte har lärt oss att förstå. I en värld som snabbt förändras och som står inför många utmaningar – klimat, migration, teknikutveckling, desinformation – blir konsten, med science fiction som filter, ett viktigt forum för att skapa visioner om o/möjliga framtida scenarier och vetenskapliga upptäckter.

Anna Hoetjes, Eyes in the Sky, 2018. Stillbild från film.

I år är det 201 år sedan Mary Shelleys roman Frankenstein eller den moderne Prometeus gavs ut. Boken beskrivs ofta som den första science fiction-romanen. Trots tiden som passerat rymmer historien om Victor Frankenstein och hans monster många viktiga reflektioner som är relevanta för vår tid. En tid då vi förhoppningsvis har börjat inse att människans övertramp håller på att utarma jordens resurser. Vilket ansvar har vi för våra handlingar? Vad är mänskligt och vad är icke-mänskligt?

Författaren Ursula K. Le Guin gör i förordet till science fiction-romanen The Left Hand of Darkness en klar åtskillnad mellan vetenskap och science fiction. Hon anser sig inte som författare bidra med någon evidensbaserad forskning om hur framtiden kommer se ut, inga gudomliga eller visionära profetior kommer ur science fiction. Istället använder hon fältet för att beskriva sin samtid – som om litteraturen höll upp en spegel mot oss själva. Den här läsningen fungerar även för de konstverk som presenteras i Kosmologiska pilar. Här används rymden och science fiction-genren som ett imaginärt laboratorium som blir avstamp för diskussioner om vår tids etiska, moraliska och politiska dilemman.

Lee Bul, Civitas Solis II, 2014.

I hjärtat av utställningen breder Lee Buls monumentala installation Civitas Solis II ut sig i rummet. Här bildar öar av glasskärvor på väggar och golv en slags entré till en annan kosmologisk värld, eller kanske ett parallellt universum. Konstnärer som Brittany Nelson och Jone Kvie presenterar verk som handlar om teleskop, drönare eller obemannade rymdfarkoster. Rymden blir många gånger en projiceringsyta för att uppmärksamma inte bara universella utan också personliga problemställningar. I videoinstallationen Eyes in the Sky för konstnären Anna Hoetjes in en feministisk röst i rymdhistorien genom att föreställa sig en värld där kvinnorna erövrade rymden. Allora/Calzadillas ger i sin tur ordet till en utrotningshotad papegoja, som ställer sig frågan varför människan är så upptagen med att hitta intelligent liv i rymden när det finns så många intelligenta arter på jorden.

Utställningstiteln Kosmologiska pilar är löst hämtad från Stephen Hawkings populärvetenskapliga bok A Brief History of Time. När vi placerar en tanke i rymden omkullkastas våra givna föreställningar om tid och rum. På detta sätt önskar utställningen vara en språngbräda för konstnärliga idéer och visioner som utmanar vårt gängse sätt att se på världen. Kanske ger den även förslag på nya sätt att förstå den.

I samband med utställningen följer även en publikation med nyskrivna texter av Caroline Elgh Klingborg, Jerry Määttä, Mahan Moalemi och Cecilia Åsberg, samt noveller av Terry Bisson, Aleksandr Bogdanov, Karin Tidebeck, Alice B. Sheldon/James Tiptree Jr., Johannes Heldén m.fl. Publikationen ges ut i samarbete med förlaget Art&Theory.

Medverkande konstnärer:

 • Agnieszka Brzezanska
 • Allora & Calzadilla
 • Anna Hoetjes
 • Arseny Zhilyaev
 • Brittany Nelson
 • Caroline Mesquita
 • Debora Elgeholm
 • Johannes Heldén
 • Jone Kvie
 • Larissa Sansour
 • Lawrence Lek
 • Lea Porsager
 • Lee Bul

Tack till: