Jens Fänge

7 feb1 apr 2018

När Jens Fänge debuterade i mitten av 1990-talet var det med ett måleri som bottnade i en surrealistisk bildvärld, inte sällan med referenser till populärkultur och popkonst. På senare år har han gått från det rent måleriska till assemblage, en tredimensionell collageteknik där han med hjälp av textil, färg, trä och objekt gör ingrepp i rummet. Motivtapeter som skulle kunna liknas vid muralmålningar skapar kulisser som målningar och ibland även hittade föremål placeras på. Fram träder en glidande bildvärld där verken går in i och ut ur varandra.

När jag målade på duk använde jag ofta små teckningar som jag tejpade på underlaget för att testa olika kompositioner. Jag provade att såga ut figurer i masonit och fästa dem på målningen. Sedan var det som om arbetet bara kunde fortsätta utanför målningens ramar. Ganska sömlöst gick det att tillämpa samma idé eller metod i hela rummet och att använda själva väggen som målarduk. De ursprungliga platta målningarna blev plötsligt delar i ett större motiv.

– Jens Fänge

I verken möter vi labyrintiska, drömlika rum där målningar i målningen, med motiv från andra verk av konstnären, upprepar sig. Det drömska förstärks när figurer och objekt återkommer och utvecklas. I en serie verk kan vi möta en karaktär, i samma position fast i olika sammanhang. Eller samma geometriska mönster utfört i olika material. Det skapar en varsam förskjutning av objektets betydelse och funktion. På detta sätt lämnas vi i Fänges konst med antydningar och mysterier. Vi anar att något har hänt, men får inga tydliga tecken på vad.

I Drömmarna arbetar Fänge omväxlande med stora och små gester, och på så sätt utmanas betraktarens förhållande till skala och perspektiv. Det nya monumentala verket Theme for Shared Rooms (2018), en femton meter lång motivtapet, är synlig genom konsthallens glasfasad som vetter mot Torsgatan. På så sätt får förbipasserande möjlighet att beskåda Fänges bildvärld med konsthallens besökare som ytterligare en dimension i verket.

En omfattande publikation om Jens Fänge publiceras i samband med utställningen i samarbete med förlaget Art & Theory. Boken innehåller bland annat en essä av den engelske konstkritikern Martin Herbert

Jens Fänge är född i Göteborg, 1965. Han bor och arbetar i Stockholm. Fänge är utbildad på Akademin Valand, Göteborg (1989 – 1994) och han har ställt ut på gallerier och institutioner i Sverige och internationellt sedan mitten av 1990-talet.

Bild: Jens Fänge, Within, 2015, Assemblage, detalj. Foto: Galleri Magnus Karlsson