Jacqueline Hoàng Nguyễn

3 feb23 maj 2021

Våra namn är del av vår identitet och påverkar hur vi definierar oss själva men också hur vi uppfattas av andra. Svensk forskning visar att en arbetssökandes namn kan vara avgörande i de processer genom vilka vissa arbetssökande blir kallade till intervju och andra inte (se fotnot). Byte till ett västklingande namn har således blivit ett sätt att undvika rasism och diskriminering. På Bonniers Konsthall presenterar konstnären Jacqueline Hoàng Nguyễn verket "Untitled (Entitled)" som undersöker just kopplingen mellan våra namn och olika samhällshierarkier.

Köp entrébiljett här

Nguyễns konst uppmärksammar vår tids konstruktion av identitet och belyser dolda maktstrukturer. I till synes vardagliga händelser och historier visar hon på politisk relevans. Verket Untitled (Entitled) bygger på intervjuer med personer med invandrarbakgrund som känt sig tvingade att byta namn i ett försök att undgå diskriminering. I en textbaserad installation, bestående av rörliga strukturer med lentikulärtryck, visas de medverkandes namn enligt modersmålet, men också deras tagna västerländska namn. Vid ett antal tillfällen under utställningens gång kommer dansare att aktivera installationen i form av en performance, koreograferad av Nguyễn, och som har sitt uruppförande på Bonniers Konsthall. Dansarna rör sig till musik komponerad av enkla fraser som används vid språkinlärning, till exempel ”jag heter”.

Dans: Gülbeden Kulbay, Ama Kyei, Mona Namer, Andrea Svensson
Tekniker: Isak Nordell
Stylist: Amanda Ferrada
Grafisk form: Chris Lee

Musik: Thunder Tillman
Röster: Rob Andersson, Pontus Berghe, Erola Boix, Maj Hasager, Riccardo Malacalza, Elena Strempek, Oscar Tillman, Casey Wei
Ljudkällor: Dennis Pollard – ”Spanish 277 – Reading, Grammar, and Composition”
FutureLearn – ”How to say the alphabet in Dutch”
Howcast – ”How to Say the Alphabet | Spanish Lessons”, ”How to Say the Alphabet in German | German Lessons”
LanguageSheep – ”HEISSEN – to be called”
Learn German with GermanPod101.com – ”How to Pronounce German Like a Native Speaker”
Portuguese Guru – ”Alphabet in European Portuguese | Alfabeto em Português Europeu (Portugal)”
PronounceNames.com – ”How to Pronounce Joaquin”
T3AM Production – ”White Privilege” by Kyla Jenee Lacey
Vuxnas lärande Karlskoga Degerfors – ”Uttal – Y”

Jacqueline Hoàng Nguyễn kommer ursprungligen från Kanada och är doktorand i Konst, Design och Teknik (KTD) vid Konstfack och KTH sedan 2019. Hon är utbildad vid Whitney Independent Study Program i New York, konsthögskolan i Malmö samt Concordia University i Montreal. Nguyễns arbeten har presenterats internationellt på institutioner som The Július Koller Society, Bratislava, SK (2019) CAMPLE LINE, Scotland, UK (2019) och Trinity Square Video, Toronto, CA därUntitled (Entitled) visades (2019). Nguyễns verk tar ofta formen av installationer som förenar ljud, video, grafik och fotografi. Hon använder en researchbaserad process där hon ofta utgår från arkivmaterial för att politisera förbisedda historier.

Fotnot: Wolgast Sima, Irene Molina och Mattias Gardell. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, Rapport 2018:21. Stockholm: Länsstyrelsen Stockholm. 2018.

Foto: Yuula Benivolski