Insomnia

24 sep 201622 jan 2017

Åtta-timmarssömnen som vi idag associerar med god hälsa är ett nytt fenomen i den mänskliga historien. På samma sätt som många djur gör har människan tidigare sovit i synk med årstiderna och dagsljuset, och ofta i två faser. Man talade om den första och den andra sömnen. Tiden mellan dem, som inföll mitt i natten och kunde variera mellan en och flera timmar, var en period då människor åt, hade sex eller arbetade. Dessa sömnlösa nattimmar kunde också bära med sig en säregen kreativitet.

Våra sömnvanor förändras tillsammans med våra levnadsvanor i stort. Teknikens utveckling har frikopplat oss från ljusets naturliga variationer. Att geografiskt avstånd inte längre begränsar kommunikationsmöjligheterna har brutit upp dygnets och tidszonernas betydelse. Vi kan vara vakna, produktiva – och fortsätta konsumera – oavsett vad klockan är eller var vi befinner oss. Att koppla ner har blivit ett privilegium eller en konstnärlig motståndshandling. Utställningen Insomnia ramar in det mentala och kulturella tillstånd som denna ständiga tillgänglighet skapar.

Katarina Löfström, Downhill, 2014. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Carsten Höller, Two Roaming Beds (Grey), 2015. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Carsten Höllers verk Two Roaming Beds (Grey) ger besökare chansen att boka en övernattning på konsthallen. Medan du sover rör sig de två robotiska sängarna långsamt runt, och både utforskar och gör avtryck på utställningen. Tamara Henderson & Julia Feyrers verk är manifestationer av utflykter in i olika medvetandenivåer, medan Katarina Löfström utforskar gränserna mellan medvetenhet och att förlora kontrollen. Leif Elggrens verk låter besökaren tjuvlyssna, hopkurad under Freuds ikoniska soffa. Kate Coopers animationer rör sig i utkanterna av effektivitet och perfektion, medan Rafaël Rozendaals hemsidor leker med idén om det ständigt aktiva och ständigt tillgängliga. Rozendaals verk kommer nattetid även att ta över Bonnier Konsthalls hemsida, och visas på storbildsskärm på Stureplan i centrala Stockholm. Dessa samtida konstnärer möter centrala verk av Mladen Stilinović, Maya Deren och Andy Warhol som belyser hur sömn, vakenhet och andra medvetandetillstånd har gestaltats genom konsthistorien.

Rafaël Rozendaal, installationsvy Bonniers Konsthall, Foto: Jean-Baptiste Béranger

I samband med utställningen Insomnia arrangeras också ett omfattande program med föreläsningar och performance, samt en publikation med nyskrivet material och nyckeltexter relaterade till sömnlöshet som en social och kulturell metafor. Medverkande är bland andra Martin Herbert, Jonathan Crary, Siri Hustvedt, Raqs Media Collective och Sara Arrhenius. Boken Insomnia är den första i Bonniers Konsthalls nya publikationsserie och publiceras i samarbete med Art and Theory Publishing.

Julia Feyrer och Tamara Henderson, The Old Hag, 2015-16. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Leif Elggren, Under Freud’s Couch, 2012. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Tack till våra samarbetspartners Atracta, Mexikanska Ambassaden och Miss Clara.