Dora Garcia, Jag talar alltid sanning

5 dec 201817 feb 2019

Vad är sanning och vem talar sanning? Genom film, teckning, text och performance undersöker Dora García sanningsbegreppet. I dagens informationssamhälle tycks gränsen mellan sant och falskt bli allt mer uppluckrad, speciellt på den politiska arenan där förekomsten av ”alternativa fakta” gör det svårt att avgöra sanningshalten i olika påståenden. I utställningen presenteras en serie verk som ställer frågor kring sanning, trovärdighet och auktoritet.

Ett nytt verk i form av en monumental handskriven kritteckning täcker konsthallens glasfasad där texten I Always Tell the Truth, but Not All the Truth blir synlig för alla som passerar Torsgatan. Meningen är hämtad från en uppmärksammad TV-intervju med den franske psykoanalytikern Jaques Lacan 1974. I orden vilar en tvetydighet och en insikt om att sanning ofta i hög grad är konstruerad.

I utställningsrummen visas fler teckningar som täcker konsthallens väggar och golv. Teckningarna är en del av konstnärens pågående serie Mad Marginal Charts, men fungerar även som plattform för performance som aktiveras under utställningsperioden. Tillsammans med aktörer skapar Dora García situationer som undersöker och ifrågasätter sociala och kulturella koder och förväntningar. Som en del av utställningen visas också Dora Garcías nyproducerade långfilm Segunda Vez (Andra gången, 2018) som kretsar kring psykoanalytikern, skribenten och översättaren Oscar Masotta. Under två års tid (1966-67) verkade han som konstnär och iscensatte happenings i Argentina som var på väg att bli en militärdiktatur.

Långfilm Segunda Vez
Starttider ons kl 12, 15:20 samt 18:40, tors-sön kl 12 samt 15:20

Performance Två planeter har kolliderat i tusentals år (2017)
Ons med start kl 12:00, 14:15, 16:00 samt 18:15, tors-sön med start kl 12:00 samt 14:15

Performance Profeterna
Ons kl 13:30-15:30, tors stängt, fre-sön 13:30-15:30

Tack till:
Institut Ramon Llull
Spanska Ambassaden
Informationsteknik

Bild: Dora Garcia, Segunda Vez, 2018, digital film, stillbild, 93 min. Courtesy Auguste Orts.