Ayesha Hameed med gäster / Radio Brown Atlantis

31 aug 30 okt 2022

Ayesha Hameed i samarbete med Christopher Cozier, Keyna Eleison, Natasha Ginwala, Ranjit Kandalgaonkar, Manuela Moscoso, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Pablo José Ramirez, Shuddhabrata Sengupta, Sancintya Mohini Simpson och Khal Torabully.

Bonniers Konsthall har glädjen att hösten 2022 presentera Radio Brown Atlantis: ett radioprogram i form av en utställning. Radioprogrammet Radio Brown Atlantis sänds på Movement Radio i Aten och Radio alHara i Betlehem. Programmet utforskar sammanflätade relationer mellan bruna och svarta människor från den afrikanska diasporan och sydostasiater, tvångsförflyttade genom förslavning och kontraktsarbete, sammankopplade genom erfarenheter av koloniala vattenvägar över oceanen. Genom berättande, musik och poesi omvandlar Radio Brown Atlantis historierna och förlägger dem under vattnet, i ett Atlantis på botten av Indiska oceanen med dess omgivande undervattensekologier och livsformer.

Utställningen Radio Brown Atlantis är ett samarbete mellan konstnären och programmets värd Ayesha Hameed och gäster från radioprogrammets första säsong. Tillsammans överför de avsnitten till Bonniers Konsthalls rum, väl medvetna om att ett brunt Atlantis är en kartografisk omöjlighet och att ljuden i ett radioprogram inte kan visualiseras i sin helhet.


Bild: Ranjit Kandalgaonkar, Planning Sketch (detail), Radio Brown Atlantis

Biografi

Ayesha Hameed (London, Storbritannien) undersöker i sin konst arvet efter slaveri och den svarta diasporan genom bilden av Atlanten och Indiska oceanen. Hennes afrofuturistiska tillvägagångssätt kombinerar performance, ljudessäer, video och föreläsningar. Hameed utforskar minnespotentialen i dessa medier – deras förmåga att förvandla kroppen till en kropp som minns. Vatten, gränser och förflyttningar är återkommande teman i hennes konst, som anknyter till berättelser om migration och materialitet och, i en vidare mening, om relationer mellan människor och föreställningar om vad som är natur.

Hennes verk har bland annat visats på Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2022), Liverpoolbiennalen (2021), Göteborgs internationella konstbiennal (2019, 2021), Lubumbashibiennalen (2019) och Dakarbiennalen (2018). Hon ingår i redaktionen för Futures and Fictions (Repeater 2017) och är en av författarna bakom Visual Cultures as Time Travel (Sternberg/MIT 2021). Hon är i dag lektor i bildkulturer på Goldsmiths, University of London, och konstnärlig gästforskare på Konestiftelsen på Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet.