Artists Film International 2021

8 dec 2021 16 jan 2022

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. I utställningen visas ett urval av årets filmer på temat care.

Approaching a Ghost av Victoria Verseau är Bonniers Konsthalls bidrag till filmprogrammet.