Artists Film International: Care

8 dec 202116 jan 2022

2021 års tema för Artists’ Film International är care och de utvalda filmerna reflekterar kring vår tids syn på omsorg och vård. Tillsammans behandlar de allt från ett kroppsligt, mentalt och spirituellt vårdande till frågor om helande, trauma och solidaritet. Temat valdes i slutet av 2020 och är på många sätt en reaktion på den tid som rådde då, i och med pandemins nedstängningar, en pågående klimatkris och Black Lives Matter-rörelsens tillväxt. I år visar Bonniers Konsthall för första gången alla filmer i en samlad utställning där Victoria Verseaus verk Approaching a Ghost presenteras som en större rumslig installation.

Victoria Verseaus konstnärskap är inriktat på undersökande av kropp, identitet och sociala strukturer. I hennes verk finns också beröringspunkter till filosofi och andlighet. Verken tar ofta avstamp i personliga erfarenheter av att vara trans och ny kvinna. Utifrån sin egen berättelse undersöker hon större existentiella frågor; vilka vi är, hur vi existerar och vilka vi vill vara. Approaching a Ghost är Verseaus försök att närma sig och vårda minnet av sin bortgångna vän Meril. Konstnären och Meril träffades i samband med att de skulle genomgå en könskonfirmerande operation i Thailand. Under en period präglad av oro inför en oviss framtid fann de ett viktigt stöd i varandra.

– Tre år efter operationen valde Meril att avsluta sitt liv och min värld föll samman. Hon var min enda transkompis och jag speglade mig i henne. Att arbeta konstnärligt med det vi gått igenom blev ett sätt att bearbeta det som hänt och ett sätt att förhålla mig till livet och dess mening. Jag vill synliggöra vår historia och alla de av oss som inte hade styrka att, eller inte fick, fortsätta leva.

Victoria Verseau

Filmen projiceras på en latexgjutning som delar upp rummet i två delar och koreograferar besökarens rörelsemönster. I verket skildras folktomma platser som det nu nedgångna sjukhuset där konstnären och Meril opererades, det tysta hotellet de bodde på under konvalescensen och den vidsträckta sumpmarken i stadens utkant. En viskande röst berättar om platserna och vännerna, avlägsna minnen som kommer tillbaka likt spöken. Filmen samspelar med ett antal skulpturala objekt i rummet såsom argonskulpturer (neon), avgjutningar av dilateringsstavar, metallspån av förbrukade hormontablettskartor – alla objekt som på olika sätt refererar till övergången från pojke till kvinna. Approaching a Ghost vill skildra en plats bortom tiden, en upphävd rumslighet som svävar mellan liv och död.

Victoria Verseau (f. 1988) har en bred praktik som innefattar rörlig bild, skulptur, storskaliga installationer och performance. Hon bor och arbetar i Stockholm där hon tog en masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan 2020.

Bild: Victoria Verseau, Approaching a Ghost, 2021. Installationsvy Bonniers Konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger