Joanna Nordin blir ny konstnärlig ledare för Bonniers Konsthall

Joanna Nordin arbetar sedan 2020 som museichef för Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm. Hon tillträder tjänsten som konstnärlig ledare för Bonniers Konsthall april 2023.

 Det kommer bli fantastiskt att se hur Bonniers Konsthall utvecklas under Joanna Nordins ledarskap och jag är säker på att hon kommer se till att konsthallen fortsätter utmana, engagera och vara en röst för samtidskonsten, både lokalt och på högsta internationella nivå. Pontus Bonnier, styrelseordförande Bonniers Konsthall.

Joanna Nordin är född 1982 i Halmstad. Hon har tidigare varit curator för samtidskonst vid Sörmlands museum, har arbetat som curator för lärande vid Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, har internationell erfarenhet från MoMA PS1, New York, och har en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Under Nordins tid som museichef för Carl Eldhs Ateljémuseum har hon genom program och utställningar arbetat med platsspecifika konstnärliga undersökningar i nya format mellan historia och samtidskonst.

Det är hedrande att få förtroendet att leda ett nytt kapitel av Bonniers Konsthalls historia. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med teamet på plats och i nära samarbete med fantastiska konstnärer. Vi behöver skapa utrymme för att tänka tillsammans, med omtänksamhet och uppfinningsrikedom, för att möta vår tids stora utmaningar. Jag ser fram emot att se hur konsten i ett utvecklat program kan vara banbrytande och djärv samtidigt som den bygger vidare på år av konstnärlig innovation på Bonniers Konsthall. Joanna Nordin

Joanna Nordin efterträder Theodor Ringborg som tillträdde tjänsten 2019. Bonniers Konsthall leds av konstnärlig ledare, verksamhetschef Ellen Wettmark och personalchef Li Erlandsson.

Q&A med Joanna Nordin

I ditt arbete som curator, vilka områden intresserar dig?

Som curator intresserar jag mig för sätten tid och historia ansamlas och hur det sociala, ekologiska och politiska samspelar. Jag är intresserad av att se hur dessa ämnen tar sig uttryck – i atmosfären, jorden och i våra kroppar. Som museichef på Carl Eldhs Ateljémuseum, en plats där väggarna själva är fulla av historia och materialitet, har jag de senaste åren arbetat med konsten och konstnärerna i nära växelverkan med platsen för att undersöka de lager av berättelser platsen rymmer. På Sörmlands museum, ett stort nybyggt museum med fokus på att utforska nya förhållningssätt till samlingar och kulturhistoria arbetade jag ofta med konsten i experimentella format och över discipliner. Där curerade jag bland annat flera stora utställningar med avstamp i den lokala historien ur expanderade perspektiv. Under min tid på Index fokuserade jag på publikens möjligheter och undersökte vad det innebär att samlas på olika sätt. 

Under de här åren som chef och curator har jag haft privilegiet att arbeta med fantastiska konstnärskap som Lenke Rothman, Alina Chaiderov, Åsa Elzén, Susanna Jablonski, Cara Tolmie och Ingela Ihrman. Tillsammans har vi arbetat på utställningar och publikationer som skapar dialog mellan objekt, historia och platser för att undersöka nya perspektiv. Det jag tagit med mig in i varje ny kontext är övertygelsen om att låta nyfikenheten visa vägen, tilltron till samarbete, samtal över discipliner och till konstens möjlighet att härbärgera komplexitet – att vara djupt existentiell och på samma gång vardaglig. Jag har en stark tilltro till konsten som ett medel att förflytta och förändra oss, att visa oss glimtar av andra världar. Det är perspektiv jag också tar med mig in i min nya roll på Bonniers Konsthall.

Vad för utmaningar ser du att konstvärlden står inför?

Vi står på randen till stora existentiella förändringar liksom inför stora politiska och sociala utmaningar och ur det perspektivet tror jag konsten är viktigare än någonsin. Vi vänder oss till konsten i tider av kris, sörjande och glädje, och vår tid är på intet sätt annorlunda. Konsten som kraft har alltid legat i framkant för att omformulera samtiden. Bra konst tränger in under huden, och jag tror att vi som människor verkligen är i behov av upplevelser som kan förflytta oss. Praktiskt behöver vi omformulera sätten vi arbetar och producerar, och noggrant och med eftertanke överväga hur vi använder resurser. I den kris vi befinner oss i behöver vi hitta nya sätt att leda vägen framåt, tillsammans, med öppenhet generositet och nyfikenhet och jag hoppas att Bonniers Konsthall kan vara med och leda den förändringen.

Vilken är din relation till Bonniers Konsthall?

Min relation till konsten startade som ung i New York. När jag kom hem till Sverige igen och började studera vid Kungl. Konsthögskolan var Bonniers Konsthall en ung uppstickare som alltid serverade något spännande och något utanför det förväntade. Jag har följt konsthallen sedan dess med stort intresse. Konsthallen har möjligheter som få andra institutioner i Sverige har. Det är alltid underbart att se konsten ta plats på detta sätt och – speciellt på Bonniers – att känna av hur de konstnärliga processerna gör grund för hela verksamheten. 

Vad ser du fram emot med din nya roll på Bonniers Konsthall?

Jag ser fram emot att få arbeta med det fantastiska, dedikerade team som finns på plats, och att få dyka in i nya processer tillsammans med konstnärerna. Det är otroligt hedrande att få förtroendet att leda nya kapitel av konsthallens historia, och att bygga vidare på år av konstnärlig förnyelse på Bonniers Konsthall. Jag ser också fram emot att testa nya modeller av samarbeten, och att se hur konsthallen på nya sätt kan ge tillbaka till det lokala och de som verkar här utöver det självklara – fantastiska utställningar med konstens processer i centrum. 


Foto: Oskar Omne.