Art Hack Day

11 apr13 apr 2013

Välkommen till Art Hack Day på temat Loggen över ditt liv på Bonniers Konsthall i samarbete med Bonnier AB! Art Hack Day har tidigare arrangerats i Boston, New York och San Francisco, men kommer nu för första gången till Europa och Stockholm. Vi vill att du ska vara med och bidra!

Temat för Stockholmevenemanget är Loggen över ditt liv.
Vi söker idéer som knyter an till ämnet och till frågor som:

  • Hur väljer vi att dokumentera vår existens? Hur använder vi teknik för att skapa en logg över våra liv?
  • Är evigt liv önskvärt? Vad innebär odödlighet?
  • Vad är dagbok och vad är övervakning i en samtid där ditt agerande på bloggar, Twitter, Facebook sparas och används för skräddarsydda information, och vår geografiska plats och våra rörelser kartläggs via våra mobiltelefoner?
  • Vilken information kommer att sparas för framtiden? Bilder, filmer, dataarkiv…
  • Vem kontrollerar historieskrivningen? Hur kan teknik användas för att sprida desinformation, rökridåer och alternativa berättelser om våra liv?
  • Vad är en autentisk berättelse och vad är fiktion? Regisserar vi våra liv för eftervärlden?

Hur funkar det?

Art Hack Day i Stockholm kommer äga rum på Bonniers Konsthall och startar torsdagen 11 april kl 18. Under två dygn kommer deltagarna att jobba med utformningen av sina projekt. På lördagskvällen kl 18 öppnar dörrarna för allmänheten.
Redan innan den faktiska workshopen kommer ett nätforum att öppnas. Här kommer deltagarna kunna mötas, inleda och utveckla samarbeten och grundidéerna för sina projekt.

Här finns en video och en projektpresentation för det som skapades i New York: video projekt.