Världen är borta, jag måste bära dig

2 sep1 nov 2020

Bonniers Konsthall presenterar stolt utställningen Världen är borta, jag måste bära dig av franskfödda, New York-baserade curator Mathilde Walker-Billaud, vinnare av BKH Curator Award 2020. Genom film, ljud och teckning lyfter de medverkande konstnärerna olika sätt att överföra och ge ljud åt minoritetsspråk världen över. BKH Curator Award är ett pris som syftar till att uppmuntra och skapa utrymme för nya röster inom det curatoriella fältet.

Curatorn har ordet

Utställningen Världen är borta, jag måste bära dig presenterar genom film, installation och teckning olika sätt att överföra och ge en röst åt minoritetsspråk världen över. Utställningstiteln är hämtad från dikten Stora, glödande välvning skriven 1967 av Paul Celan, rumänskfödd tyskspråkig författare och Förintelseöverlevare. Slutet av dikten lyder: Världen är borta, jag måste bära dig. Oförmögen att greppa verklighetens totala kollaps och splittring, bekräftar poeten ändå världens existens genom att åkalla framtiden och där försöka hitta ett gryende hopp.

I utställningen medverkar fem konstnärer som genom sina praktiker låter ljudet vara viktigare än bilden. I sina uppmärksammade videoverk The Last Silent Film och Lost and Found skapar Susan Hiller ett collage av sällsynta språk hämtade från olika etnografiska inspelningar. Genom att använda sig av muntliga framställningar som blivit bortglömda i de europeiska språkforskarnas och antropologernas arkiv, fungerar hennes ljudbaserade verk som plattformar för människor som talar sällsynta språk.

Sky Hopinka och Krista Belle Stewart belyser bristerna i
den etnografiska forskningens sätt att samla in och bearbeta material genom att återvända till ljudarkiv av traditionella sånger som funnits hos deras egna familjer och samhällen. I den platsspecifika installationen Potato Gardens Band använder Stewart en vaxcylinder-ljudinspelning där hennes mormors mor Terese Kaimetko sjunger på syilx, ett språk talat av urbefolkningen på norra Stillahavskusten. Konstnären återtar rösten som ett personligt arkiv och kulturellt arvegods. Hopinkas film Jáaji Approx. skildrar hans distanserade men personliga relation till fadern Mike Hopinkas Ho-Chunk-kultur, en urbefolkning som lever i Mellanvästern i USA.

Utställningen visar ytterligare två videoverk av Hopinka – wawa och Anti-Objects, or Space Without Path or Boundary – där han översätter sin egen kunskap om Cinuk Wawa, ett återupplivat kreolskt språk som talas i nordvästra Nordamerika. Här låter han ursprungsspråket bli till ett rum av relationer och samtal. På samma sätt ger Gala Porras-Kim ett förlorat språk existens genom deras tungljud. I projektet Whistling and Language Transfiguration använder Porras-Kim sina teckningar och notationer som kunskapsbaserade verktyg för att översätta det visslande språket zapotekiska som talas i Mexico. Konstnären påvisar visslingens kulturella och politiska betydelse för urbefolkningen i Oaxaca-området som bott där i mer än 2500 år.

I Singing for the Sea dokumenterar den walesiska konstnären Bethan Huws en musikalisk performance med åtta bulgariska kvinnor – kända som Bistrista Babi eller Bistritsa Grandmothers – vid Nordsjökusten i England. Med sin polyfona sång – vars klang stiger och sjunker likt vågorna – synliggör de europeiska kvinnornas röster närvaron av europeiska grannar bortom havet, inklusive det walesiska samhällets existens inom det brittiska territoriet. Huws ljudbild fungerar som en metafor för en relation i ständig spänning, ett korus av världar som samtalar och samexisterar med varandra.

Konstverken i Världen är borta, jag måste bära dig berättar om det starka förhållandet mellan språk, kropp och plats, och ger egenmakt åt själva ljuden som har tystats men som fortfarande genljuder i länder runt om i världen.

  • Bethan Huws
  • Gala Porras-Kim
  • Krista Belle Stewart
  • Sky Hopinka
  • Susan Hiller

Om BKH Curator Award

Vinnaren av BKH Curator Award 2020 är Mathilde Walker-Billaud med sin utställning Världen är borta, jag måste bära dig. Mathilde Walker-Billaud, ursprungligen från Frankrike, nu verksam i New York, där hon nyligen examinerades från Center of Curatorial Studies, Bard Collage. De tre andra finalisterna var Eliel Jones, Liudmila Kirsanova och Sophie Rose. Juryn bestod av Elena Filipovic, Omar Kholeif och Magnus af Petersens.

Juryns motivering:
”Juryn bedömde att Mathilde Walker-Billauds förslag presenterade en utställning som utlovar att vara visuellt övertygande, med ingående research och en reaktion på några av vår tids viktigaste frågeställningar. Framför allt hur teknologier avslöjar och döljer sig, samt visar på mekanismerna för hur konst kan representera en möjlig framtida verklighet. Detta genom en omsorgsfull undersökning av språkpolitik och hur språkutrotning är en större metafor för förlust, kulturell utplåning och hur vi hanterar olikheter. Walker-Billaud för i sin utställning samman konstnärer från flera generationer som i samtala; ger plats åt nya röster som formar morgondagens visualitetskanon.”

BKH Curator Award presenteras med stöd av Eljest.