Världen är borta, jag måste bära dig

2 sep 1 nov 2020

Bonniers Konsthall presenterar stolt utställningen Världen är borta, jag måste bära dig av franskfödda, New York-baserade curator Mathilde Walker-Billaud, vinnare av BKH Curator Award 2019. Genom film, ljud och teckning lyfter de medverkande konstnärerna olika sätt att överföra och ge ljud åt minoritetsspråk världen över. BKH Curator Award är ett pris som syftar till att uppmuntra och skapa utrymme för nya röster inom det curatoriella fältet.

Curatorn har ordet

Utställningen Världen är borta, jag måste bära dig presenterar genom film, ljud och teckning olika sätt att överföra och ge ljud åt minoritetsspråk världen över. Utställningstiteln är hämtad från dikten Stora, glödande välvning skriven 1967 av Paul Celan, rumänskfödd tyskspråkig författare och Förintelseöverlevare. Slutet av dikten lyder: Världen är borta, jag måste bära dig. Oförmögen att greppa verklighetens totala kollaps och splittring, bekräftar poeten ändå världens existens genom att åkalla framtiden och där försöka hitta ett gryende hopp.

I utställningen medverkar fem konstnärer som genom sina praktiker låter ljudet vara viktigare än bilden. I sina uppmärksammade videoverk The Last Silent Film och Lost and Found skapar Susan Hiller ett collage av sällsynta språk hämtade från olika etnografiska inspelningar. Genom att använda sig av muntliga framställningar som blivit bortglömda i de europeiska språkforskarnas och antropologernas arkiv, fungerar hennes ljudbaserade verk som plattformar för människor som talar sällsynta språk.

Sky Hopinka och Krista Belle-Stewart belyser bristerna i den etnografiska forskningens sätt att samla in och bearbeta material genom att återvända till ljudarkiv med traditionella sånger som skildrar deras egna familjer och samhällen. I den platsspecifika installationen Potato Gardens Band kräver Belle-Stewart tillbaka en ljudinspelning där hennes mormors mormors mor Terese Kaimetko sjunger på syilx, ett språk talat av den nordamerikanska urbefolkningen, och gör om den till ett personligt arkiv och kulturellt arvegods.

Sky Hopinka medverkar med tre filmer som lyfter fram Ho-Chunk-språket och -kulturen, också tillhörande den nordamerikanska urbefolkningen. Filmen Jáaji Approx. är en distanserad och förskjuten, men högst personlig tolkning utifrån hans far Mike Hopinkas kunskaper och erfarenheter av Ho-Chunk. I videoverken Wawa och Anti-Objects, or Space Without Path or Boundary låter konstnären ursprungsspråket bli en portal till ett tidsrum av relationer och samtal över generationer. På samma sätt som Hopinka materialiserar Gala Porras-Kim ett förlorat språks existens. I projektet Whistling and Language Transfiguration använder Porras-Kim sina teckningar och notationer som kunskapsbaserade verktyg för att översätta det visslande språket zapotekiska som talas i Mexico. Konstnären påvisar visslingens kulturella och politiska betydelse för urbefolkningen i Oaxaca-området som bott där sedan 500-300 år före vår tideräkning.

I Singing for the Sea tar Bethan Huws med sig den bulgariska vokalensemblen Bistritsa Babi till ett för dem främmande land vid Nordsjöns strand, för att förstärka sin personliga erfarenhet av den walesiska gemenskapens splittrade närvaro i England. Här fungerar det flerstämmiga och strukturlösa ljudlandskapet – vars klang och volym stiger och sjunker likt vågor – som en metafor för en värld i ständig kollaps och återuppfinning, en flyktig men kraftfull konstellation av röster som samverkar med varandra.

I Världen är borta, jag måste bära dig berättar konstverken om det starka förhållandet mellan språk, kropp och plats, och ger egenmakt åt själva ljuden som har tystats men som fortfarande genljuder i länder runt om i världen.

  • Bethan Huws
  • Gala Porras-Kim
  • Krista Belle Stewart
  • Sky Hopinka
  • Susan Hiller

Om BKH Curator Award

Vinnaren av BKH Curator Award 2019 är Mathilde Walker-Billaud med sin utställning Världen är borta, jag måste bära dig. Mathilde Walker-Billaud, ursprungligen från Frankrike, nu verksam i New York, där hon nyligen examinerades från Center of Curatorial Studies, Bard Collage. De tre andra finalisterna var Eliel Jones, Liudmila Kirsanova och Sophie Rose. Juryn bestod av Elena Filipovic, Omar Kholeif och Magnus af Petersens.

Juryns motivering:
”Juryn bedömde att Mathilde Walker-Billauds förslag presenterade en utställning som utlovar att vara visuellt övertygande, med ingående research och en reaktion på några av vår tids viktigaste frågeställningar. Framför allt hur teknologier avslöjar och döljer sig, samt visar på mekanismerna för hur konst kan representera en möjlig framtida verklighet. Detta genom en omsorgsfull undersökning av språkpolitik och hur språkutrotning är en större metafor för förlust, kulturell utplåning och hur vi hanterar olikheter. Walker-Billaud för i sin utställning samman konstnärer från flera generationer som i samtala; ger plats åt nya röster som formar morgondagens visualitetskanon.”

BKH Curator Award presenteras med stöd av Eljest.