Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater 2023

Stort grattis till konstnärerna Anna Andersson och Maja Fredin som har tilldelats 2023 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium!

De erhåller en prissumma om 100 000 kr vardera. Stipendiaterna presenteras i en omfattande utställning på Bonniers Konsthall 6 dec–21 jan 2024.

Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Stiftelsen grundades 1985 av Jeanette Bonnier (1934–2016) till minne av hennes dotter Maria som omkom i en bilolycka, endast 20 år gammal. Maria studerade till arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en krets av unga konstnärer. Maria Bonnier Dahlins stiftelse har alltid sökt upp det nya och det nyskapande och de konstnärer som tagit emot stipendiet genom åren tillhör i dag några av Sveriges mest uppmärksammade.

Gästjury 2023 är konstnären och den tidigare stipendiaten Mamma Andersson samt curatorn och konstnären Sahara Widoff. Juryarbetet leds av Christel Engelbert, som sedan 2016 är stiftelsens styrelseordförande och driver utvecklingen av stipendiet.

Juryns motiveringar

Anna Andersson

I Annas klassiska skulpturer kvarstår en känsla av stark pågående närvaro. En balansakt som skapar en sorts monumental meditativ minneslund. Som att man håller gravitationen vilande, där avsteget och exaktheten känns som det som ger skulpturerna liv. En del av skönheten i hennes verk kan upplevas i att Anna försöker både hitta och fylla i olika luckor i rummet, vare sig de är riktiga eller påhittade. Skulpturerna står som stumma vaktposter, precist uttänkt lutar sig den ena skulpturen betänkligt i samtal med den andra. Spänningen som elektrifierar denna skulpturala ensemble skapar nästan sitt eget gravitationsfält och materialen känns valda utifrån sin förmåga att bära ljus och förstärka formen. Och en tanke far till Harry Martinssons naturessäer där han beskriver ”Granar i blåst”: “Den bugande rörelsen kryper, sprider sig inom trädet och fördelas, årsringar som likt långa rör ligga innanpå och utanpå varandra inne i cylindern, fjädra sig som spiralringar och sträckningen uppåt och nedåt är ett fullständigt underverk av elastiskt och mekaniskt fördelad rörelse”. Känslan av den elastiska rörelsen kombinerat med tyngden är det som låter oss beröras mest.

Maja Fredin

I Majas mångfacetterade konstnärskap står berättelsen i centrum. Genom multidisciplinära verk i form av scenografier och installationer utforskar hon ämnen som överkonsumtion, beroendeproblematik och dysmorfofobi. Maja är inte bara en visuell konstnär utan en komisk iakttagare, som på ett ytterst egenartat vis sätter fingret på vår tids vansinne, men också på alla våra banala drömmar om lyx och glamour. Med humor, ömhet och ibland smärtsam skärpa skapar hon en unik verklighet som väver samman betraktelser om vår flyktiga samtid. Hon utforskar möjligheten av att det förflutna kan spelas upp i nuet och omforma det som en gång var. Kanske använder hon sin egen Elvis som ett sätt att kliva in i och ut ur olika tillstånd. Maja visar upp en imponerande hantverksskicklighet och detaljrikedom i sitt arbete när hon bland annat skapar en absurd och skruvad konstruktion av det dukade bordet. Ett drömlandskap där ett socialt drama verkar kunna bryta ut när som helst. Här kan konsten bli ett tyngdlöst vakuum där vi mirakulöst kan andas ut.

Biografier

Anna Andersson är född 1989 och erhöll sin masterexamen från Malmö Konsthögskola, 2020. Anderssons praktik försöker undersöka skulpturmediets möjligheter till ett närmande av ”essensen av form”. Andersson beskriver hur hon ofta arbetar med olika versioner av samma skulptur, som på så vis får ”testa att vara” och där intresset för hur yttre och inre villkor samverkar är en central arbetsprocess. Genom att fritt inspireras av det som finns runt omkring, öppnas ett poetiskt tänkande upp. Andersson beskriver: ”Jag försöker alltid komma någonting närmre, och när jag kommer närmre, flyttar bilden sig, vrider sig eller vänder sig ut och in”. Hon har tidigare medverkat i utställningar på bland annat UKS (Unge Kunstneres Samfund) Oslo, Malmö Konsthall och Bonniers Konsthall. Andersson bor och är verksam i Malmö.

Maja Fredin är född 1992 och har över tio års utbildning inom hantverk i det textila fältet. Hon har bland annat studerat på Nyckelviksskolan, Handarbetets Vänner och senast på Konstfack där hon 2022 erhöll sin masterexamen. Fredins konstnärskap bygger på idébaserade installationer som med performativa element är grundade i det textila hantverket. Med en blandning av humor och blodigt allvar arbetar Fredin gränslöst med foto, ljud, video, kostym och skulptur för att bygga upp scenografier. Där bjuds betraktaren in till att bli en del av den koreografi som hon beskriver att hon bearbetar sin dysfunktionella relation till verkligheten med. Fredin har tidigare ställt ut på Uppsala konstmuseum, Landmark Bergen Konsthall, Konstfacks vårutställning och Kaleido Konsthantverk i Uppsala. Fredin bor och är verksam i Stockholm.


Bilder:
1. Anna Andersson. Foto: David Skoog.
2. Maja Fredin. Foto: Pär Fredin.
3. Anna Andersson. Foto: Vegard Kleven.
4. Maja Fredin. Foto: Pär Fredin.