Jeppe Hein

24 apr28 jul 2013

Den danska konstnären Jeppe Heins installationer och skulpturer leker med våra sinnesupplevelser och låter publiken spela en aktiv roll. När besökarna närmar sig får det som kan tyckas vara ett välbekant ting, som en spegel, en ny funktion. I Light Pavilion (Ljuspaviljong) trampar en person igång en cykel som i sin tur bidrar till att en ljusslinga vecklar ut sig till ett cirkustält. I You (Du) möts alla som försöker spana in i ett hål i väggen av en spegling av sitt eget öga.

Jag tänker mig att lycka ser ut som en val, som alltid simmar omkring under ytan, och då och då dyker upp ovanför ytan och visar sig.

Svar på: Hur ser lycka ut?

Jeppe Heins arbete vilar på en ödmjuk antihierarkisk hållning där dörren står öppen mot den västerländska konsthistorien såväl som andra traditioner. I hans konst finns referenser till minimalismen och dess användning av industriella material och rummets och betraktarens betydelse för verkets fullbordan. I utställningen är även influensen från österländsk kultur som meditation, yoga och zenbuddhism tydlig. Till exempel syns denna i det verk som Jeppe Hein skapat speciellt för konsthallen. För varje besökare som kommer in i konsthallen aktiveras en kula som börjar löpa längs en linbana. På vägen slår den till utplacerade buddhistiska meditationsskålar av metall och skapar på så sätt ett ljudlandskap i salarna.

Jeppe_Hein_smokingbench_633
Smoking Bench, 2002. Foto: Per Kristiansen

I Ett leende till dig tar Bonniers Konsthall ett större grepp på Jeppe Heins konstnärskap. I utställningens mitt visar vi hundratals akvareller som Jeppe Hein målade under en tid då han var utbränd. De är en form av dagboksanteckningar där betraktaren får följa konstnären från nedstämdhetens oförmåga till de första tecknen på tillfrisknad. Sårbarheten som finns i målningarna förändrar läsningen av utställningens helhet och talar också om en avgörande vändning i Jeppe Heins konstnärskap.

Jeppe_Hein_akvareller_633
I am Right Here Right Now, 2010/11. Foto: Per Kristiansen.

Utställningen Ett leende till dig är en del av ett större samarbete mellan konstnären Jeppe Hein, Bonniers Konsthall och Wanås Konst. I en affischkampanj ställer Jeppe Hein frågor som vad är lycka för dig?, hur luktar, smakar, känns den? Allmänhetens svar kommer att presenteras under utställningar på Bonniers Konsthall och Wanås Konst. Samarbetet omfattar också en gemensam publikation.

Program

Onsdagen 8 maj, kl 18. Kay Larson: Varför var John Cage lycklig?

Välkommen till denna föreläsning då Kay Larson, konstkritiker, krönikör och redaktör pratar om kompositören John Cages förhållande till lycka. Föreläsningen är en del av programmet kring Jeppe Heins utställning och nya konstverk som tar sin utgångspunkt i konstnärens vilja att förstå vad lycka är. Både Cage och Hein är inspirerade av zenbuddhismen, och låter den österländska traditionen influera sina konstnärsskap.
John Cage, som ofta kallas en av de mest inflytelserika kompositörerna i den moderna historien var också en av de lyckligaste. Historien om hur Cage fann lyckan – och använde den för att skapa nya former av musik och konst – kan på ett originellt sätt beskriva de förändringar som ägt rum under det senaste halvseklets kulturhistoria. Från zenbuddhismen tog Cage idén om att det inte finns något glapp mellan konst och liv. I själva verket finns det inget glapp någonstans, inget som skiljer oss från andra, eller från följderna av våra egna handlingar. Genom att ställa frågor om andlighet och leta efter svar konstruerade Cage ett förhållningssätt till lyckan som öppnade hans hjärta, sinne och armar för andra.
Kay Larson var konstkritiker på New York Magazine (1980 – 1994) och skrev frekvent i New York Times (1995 – 2005). Hon är författare till boken Where the Heart Beats: John Cage, Zen Buddhism, and the Inner Life of Artists (Penguin Press, juli, 2012) och praktiserande Buddhist.

Onsdag 29 maj, kl 18 Jeppe Hein enligt Psykologer ser på konst

Jonas Mosskin som är en av organisatörerna bakom Psykologer ser på …  är tillbaka efter sin uppskattade guidning av Klara Kristalovas utställning våren 2012. Jonas Mosskin kommer att ta besökarna på en personlig visning av utställningen Ett leende till dig. Han närmar sig Jeppe Heins nya arbete kring utmattning och lycka utifrån en psykologs perspektiv och koppla det han ser till konstnärligt skapande och kreativitet.

Torsdag 13 april, kl 18-20 Bokrelease

Jeppe Hein, A Smile for You

Under titeln A Smile for You har Jeppe Hein i flera steg belyst lyckobegreppet och ställt frågor om vad lycka är. Under vår och sommar 2013 pågår två delvis parallella utställningar med på Bonniers Konsthall och Wanås Konst. Nu kommer den gemensamma publikationen, som utöver ett rikt bildmaterial från utställningarna innehåller såväl publikens svar på Jeppe Heins frågor om vad lycka är som konsthistoriska texter som erbjuder fördjupning i Jeppe Heins konstnärskap och som följer lyckan i samtidskonsten.
Läs mer om boken

Workshop: Lär dig måla med buddhistiska meditationsskålar

Man kan finna spår av österländska kulturtraditioner i Jeppe Heins konst. För utställningen Ett leende till dig har Hein till exempel skapat ett nytt verk där kulor löper genom salarna längs en linbana, slår till utplacerade buddhistiska meditationsskålar av metall och på så sätt skapar ett ljudlandskap i utställningsrummet.Jeppe Hein har även utvecklat ett sätt att måla med dessa meditationsskålar genom att utnyttja de vibrationer som bildas när man rör vid dem. I denna workshop får du prova på tekniken. Barn är välkomna att delta i vuxens sällskap.

Kl 11-15 utvalda söndagar under våren och sommaren: 28 april, 5 maj, 19 maj, 26 maj, 16 juni, 30 juni, 14 juli, 28 juli. Även på nationaldagen, torsdagen den 6 juni.

Lycko-stafett

Kom och lyssna på vad filosofer, debattörer, hjärnforskare, yogainstruktörer och reklamare har att säga om lycka! Under våren och sommaren ordnar vi en lyckostafett av korta 10-minuterspresentationer i anslutning till våra lördagsvisningar. En ny tänkare eller praktiker bjuder på ett nytt perspektiv varje lördag. Stafetten är en del i Jeppe Heins utställning och nya konstverk som tar sin utgångspunkt i konstnärens vilja att förstå vad lycka är. Medverkar gör bland andra: Charlotte Birnbaum, Micael Dahlén, Eva Funck, Mats Lekander, Charlotte Lindström, Åsa Wikforss och Daniel Vaccino.

Utvalda lördagar, direkt efter våra lördagsvisningar: 27/4, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6.

Med stöd av Danska Ambassaden och Statens Kunstfond.