Barn och unga

Bonniers Konsthalls pedagogiska verksamhet för barn och unga handlar om att ge ett första möte med samtidskonsten. Vi strävar efter att skapa en känsla av delaktighet för alla och lägger stor vikt vid samtalet. Vi hittar referenser som är bekanta för barnen och uppmuntrar till dialog genom att ställa frågor och ta fasta på barnens kommentarer.

Visningar för barn och unga

Vi har ett antal guidade visningar och kreativa workshops som passar olika åldersgrupper. Vi har också visningar som riktar sig till skolklasser.

Familjelördag

I våra familjevisningar får både barn och vuxna gemensamma konstupplevelser. Guide för Familjelördag är programledaren och författaren Elin Ek. Visningarna hålls på utvalda lördagar kl 13 och är cirka 45 minuter långa. Begränsat antal platser. Ingen förhandsbokning. Föranmälan till program@bonnierskonsthall.se

Babytorsdagar

Utvalda torsdagar varje månad är det babytorsdag med barnvagnsvisning och sångstund. Visningen riktar sig till föräldrarna, men sker i ett lugnt tempo och barnljud är helt tillåtna. Vi tittar extra på verk som de allra minsta också kan uppskatta. Därefter sångstund i lekhörnan i caféet.

Visningen börjar kl 13. Lekhörnan är öppen kl 11.30–14.
Begränsat antal platser. Förhandsbokning via kalendariet.

babytorsdag

Skapande workshops

Under höst- och sportloven anordnar vi roliga workshops. Barnen får inspireras av den aktuella utställningen och sedan skapa tillsammans i verkstaden. Exempel på tidigare workshops vi har haft är Våra Drömmars Stad, där vi skapade drömstäder med återvinningsmaterial och spelade in stadsljud, Skapandets Magi, en magikerskola där vi omvandlade vanliga objekt till magiska föremål, Sagoskogen, en scenografiverkstad där vi skapade en sagolik skog och Tidsmaskinen, en skrivarverkstad där vi skrev berättelser som skickades framåt eller bakåt i tiden.

workshop_magiker_1

Skolklasser och Lärare

Vi erbjuder kostnadsfria skolvisningar till och med årskurs 3 på gymnasiet och för SFI. Skolvisningar hålls av konsthallens värdar och är ca 30 minuter långa. Alla våra värdar är verksamma konstnärer eller konstvetare och ger alltid en unik infallsvinkel på våra utställningar. Elevernas egna kommentarer och tankar i mötet med konsten är en viktig del av visningen.

Boka skolvisning här!

Här laddar du ned stödfrågor för bildanalys

Lärare i matematik för år 4-6? I samband med en visning av Kosmologiska pilar tipsar vi om att använda er av det lärarmaterial om rymden som tagits fram av Kodcentrum, Mattecentrum och Rymdstyrelsen. Läs mer här.

 

skolvisning_webb

Välkomna alla lärare på lärarträff!

En gång per år bjuder vi in till en lärarkväll där vi går igenom utställningsprogrammet och berättar om vår skolverksamhet. Därefter får ni en guidad visning av vår aktuella utställning. Vill du få inbjudningar till lärarkvällar? Mejla visning@bonnierskonsthall.se

larartraff2