Lisa Torell

Lisa Torell (f. 1972, Göteborg) verk Cm by cm, metre – by-  metre, km by km är collage av fotografier, text och måleri som hon själv beskriver som ”hantverksmässiga översättningar av en stadsmiljö”. Konstnären granskar massproducerade material och formgivning på ett varsamt och lyhört sätt. Betong, asfalt, nedklottrade träbänkar samsas med korta reflektioner – sakliga beskrivningar av objekten och personligt färgade kommentarer. Konstverken kan ses som ett försök att ge det lågt värderade en annan status. Lisa Torell har arbetat på plats i New Belgrade som är en stadsdel i Serbiens huvudstad Belgrad, som byggdes i slutet på 1940-talet i en typiskt kommunistiskt stil. Idag är det ett av stadens mest expansiva områden som finansiellt centrum.

Lisa Torell, Figur 017, minimimått för lågt gångflöde, 2015. Foto: Per Kristiansen
Lisa Torell, Figur 017, minimimått för lågt gångflöde, 2015. Foto: Per Kristiansen

Lisa Torell har i mer än ett decennium intresserat sig för offentliga rum. Hennes utgångspunkt är frågor som kretsar kring hur rummen har skapats, vad de har för funktion och hur de ser ut. Det är ett komplext samspel mellan politik och estetik som hon nystar i. Det är ofta en standardiserad miljö, som har tagits fram utan en särpräglad formgivning, som hon återkommer till. Genom skulptur, collage, installation, text och performance kommenterar hon det offentliga rummets estetik, eller snarare avsaknad av estetik, och varför det kommit att bli så.  Lisa Torell arbetar ofta platsspecifikt i nära dialog med utvalda platser och situationer. För utställningen på Bonniers Konsthall har hon arbetat med konsthallens närhet till Torsgatan.

Lisa Torell, Cm för cm, meter för meter, km för km, 2012-2014. Foto: Per Kristiansen.
Lisa Torell, Cm för cm, meter för meter, km för km, 2012-2014. Utställnings vy. Foto: Per Kristiansen.