På spaning efter det jag som flytt

14 maj17 jun 2007

Med dessa frågor nära tillhands valde vi att bjuda in studenter i årskurs fyra och fem vid landets alla konsthögskolor. Gensvaret var stort och av de hundratals konststudenter som vi gjort ateljébesök hos har slutligen femton bjudits in att medverka i utställningen På spaning efter det jag som flytt – 15 konststudenter. Förhoppningen är att årligen kunna presentera en utställning där våra besökare ges en unik inblick i vad som händer på landets konsthögskolor, där den allra yngsta svenska samtidskonsten skapas.

För att understryka vårt engagemang i den unga lokala scenen valde vi att bjuda in Marianna Garin, Camilla Larsson och Sinziana Ravini – en yngre generation curatorer – att arbeta fram en utställning med konststudenter.

Sara Arrhenius chef för Bonniers Konsthall.

Vår intention har varit att lyfta fram en tendens vi tyckte fanns hos de konstnärer som vi valt att arbeta med, nämligen ett sökande efter det som utgör jaget. Det handlar om rätten till ett eget rum, rätten att dra sig tillbaka och blicka både framåt och bakåt, inåt och utåt. I denna retrospektiva rörelse blandas det journalistiska med det biografiska, det vetenskapliga med det fiktiva. Dagens historieskrivning har blivit en privat angelägenhet, samtidigt som den privata minnesbearbetningen har blivit offentlig. Därför har vi valt att göra en utställning som representerar både vårt sökande efter konstnärerna och konstnärernas sökande efter sig själva. Vi är alla på spaning efter det jag som flytt.

Medverkande konstnärer:
Maria Bajt
Cedric Bomford
Carl Boutard
Kira Carpelan
Diana De Aguinaga Pettersson
Leander Djønne
Maja Hammarén
Daniel Hoflund
Goran Hassanpour
Andreas Kurtsson
Malin Pettersson Öberg
Lovisa Ringborg
Gustav Sparrn
Frida Tebus
Markus Öhrn

På spaning efter det jag dom flytt, 2007. Foto: Bonniers Konsthall