Cinema Shadow

11 nov 2014

Cinema Shadow skapar Laura Lima en magisk situation där en långfilm spelas in och samtidigt visas i realtid på en biograf. Publiken har tillgång till filmen i biosalongen, men de vet samtidigt att filmen de ser spelas in just nu. När inspelningen är färdig försvinner också möjligheten att se filmen. Verket pågår under åtta timmar och spelas in både i Stockholm och Rio de Janeiro. Laura Lima har skrivit ett organiskt manus som låter sig förändras under inspelningens gång och styrs av de oväntade hinder och misstag som ligger i filmskapandeprocessens natur – i hennes filmskapande finns inget utrymme för omtagningar. Ramberättelsen kretsar kring en resa med oklart syfte som tar sin början i Stockholm och förhoppningsvis slutar på stranden Praia do Diablo, ”Djävulsstranden”, i Rio de Janeiro.

Cinema Shadow har tidigare spelats in i två olika versioner; Cinema Shadow ”Unspecified” i London (15 timmar) och Cinema Shadow ”Segundo” i Rio de Janeiro  (100 timmar).

Tack till Nyhetsbolaget, Berns och STDH.

Cinema Shadow handlar inte om filmskapande, men kanske om verklighet. Det är inte teater, inte installation — kanske fiction? Det är inte performance.

Laura Lima

 

Stort tack till alla medverkande i Cinema Shadow VERTRIPTICAL

Medverkande Stockholm
Konstnärlig ledning och regi: Laura Lima
Skådespelare: Christine Floderer, Tobias Sondén
Skådespelarstudenter från STDH (Stockholms Dramatiska Högskola):
Agnes Bolmgren, Emmi Henriksson, Anders Jacob, Lola Zackow, Joel Ödman och Frida Josefin Österberg
Mimstudenter från STDH: Isabelle Boström, Li Molnar Kronlid, Adam Stålhammar
Författardiskussion: Elise Karlsson, Elisabeth Hjorth
Resenär: Leandro Schclarek Mulinari
Personal från Berns.

Producent: Caroline Elgh
Projektassistent: Britta Kiessling
Projekassistent/Praktikant: Anna Berger
Assistent: Carl-Oskar Linné
Kameraman: Max Almqvist
Ljudtekniker: Tobias Forsén
Tekniker livestreaming från Nyhetsbolaget/TV4:
Peter Forsgård, Ola Johansson, Richard Olsson, Stefan Kurvinen
Tekniker: Erik Wijkström

Medverkande Rio de Janeiro
Konstnärlig ledning och regi: Andrea Capella
Skådespelare: Lara Negalara, Zaba Azevedo
Övriga medverkande: Laura Limas familj och vänner
Producent: Eduardo Cantarino
Kameraman: Gustavo Pessoa
Kostym och scenografi: Eric Fuly
Ljudtekniker: Marcos Catanhede
Ljud- och kameraassistent: Eduardo Curi Braga

Materialurvalet i Vertriptical gjordes i dialog med São Paulo baserade curatorn och skribenten Daniela Castro.