Stipendiater 2011: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

9 nov 20118 jan 2012

Kico Wigren

Kico Wigren arbetar med skulptur och har ett stort intresse för materialets egenskaper. Han arbetar ofta med transparenta material, som skivor av glas eller hinnor av såpa, som kan samla och reflektera ljus. I installationen Magkänsla som visas i Spetsen på Bonniers Konsthall, svävar glasskivor i tunna trådar fästa i sugkoppar över golvet. Det tunna men samtidigt starka glaset hänger säkrat, men magkänslan säger att det när som helst skulle kunna brista. Reflektioner i glasskivorna samspelar med byggnadens glasfasad och ger en förlängning av materialet. Solkatter sprider sig över tak och väggar.

Kico Wigren lodar i ursoppan. Upp bubblar gnistrande, blänkande hinnor omslutande skapelsens mystik. Himmelsljuset studsar och bryts mellan flytande och fast.”

Dan Wolgers, konstnär och ledamot i Maria Bonniers Dahlins Stiftelses styrelse

Kico Wigren, Magkänsla, 2008/2011. Foto: Sima Korenivski

Olof Lindström

Videoverken Experiment 2-4 som visas i utställningen i Experimentsamling består av 26 olika video- och ljudverk. Konstnären beskriver verken som tankefragment som tar sin början i ett ljud och som sedan får ett visuellt uttryck. I Experiment 4  bearbetas ljudet av en kamera till olika rytmer. I Experiment 2 kombineras dova toner med ett triangulärt färgfält. I Experiment 3 leder det knastrande ljudet till bilden av ett skuggfält som går i svart och vitt.

”Olof Lindström svävar kring film, musik och måleri, för att inte säga vibrerar mellan dem. Man öppnar för rytmen i bild och ljud och blir själv en ljudande, självsvängande, svävande kamera, beredd att fokusera sina sinnen.”

Dan Wolgers, konstnär och ledamot i Maria Bonniers Dahlins Stiftelses styrelse

Olof Lindström, Experiment 2-4, 2009-2011. Foto: Sima Korenivski

Ansvariga för urvalet är Maria Bonnier Dahlins Stiftelses styrelse och en gästjury som 2011 utgjordes av William Aronowitsch, ägare Galerie Aronowitsch och Karin Sidén, forskningschef på Nationalmuseum och tillträdande  chef för Prins Eugens Waldemarsudde.

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse delar varje år ut stipendier med avsikten att stödja unga bildkonstnärer och konstnärligt arbete. Stiftelsen bildades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av dottern Maria. Bonniers Konsthalls öppningsutställning på hösten 2006 presenterade alla stipendiater genom åren. Sedan stiftelsen grundades har 65 konstnärer tilldelats stipendiet, däribland Cecilia Edefalk, Karin Mamma Andersson, Jacob Dahlgren och Gunnel Wåhlstrand. 2010 års stipendiater var Paul Fägerskiöld och Jenny Yurshansky.