Peter Liversidge, Working Title II

5 dec 2018 17 feb 2019

I Working Title II fortsätter processen. Förslagen, inramade enkla A4papper, utgör utställningens nav. Vid sidan av dem presenteras dokumentation och nya verk sprungna ur förslagen, vissa vars tillblivelse är tydligare än andra.

Processen att realisera verken pågår även utanför konsthallen. I Notes on Protesting arbetar Liversidge tillsammans med 110 elever i Farsta kring frågor om yttrandefrihet och rätten att göra sin röst hörd; ett högst aktuellt ämne i en tid när det fria ordet är ifrågasatt och hotat i delar av Europa och resten av världen. Arbetet kommer att presenteras som en performance, ett demonstrationståg, på Bonniers Konsthall och i Farsta Centrum.

I sociala medier äger @FoundFacesProposal rum, där Liversidge med allmänhetens hjälp undersöker det psykologiska fenomenet pareidoli – att se bilder och ansikten i vardagliga objekt, till exempel molnformationer. Fenomenet kan ses som ett försök att skapa mening i något tillsynes meningslöst.

I utställningen återkommer intresset för ansikten, med enklast möjliga ingrepp skapar konstnären en slags urbilder av ansikten i funna material. Här presenteras masker och avbildningar i sten i något som kan liknas vid en museal samling. De funna eller lätt bearbetade objekten är liksom Liversidges Proposals och Found Faces något som egentligen vem som helst skulle kunna finna eller skapa – om man provar att se världen med andra ögon.

Tack till:
Elever och lärare vid Farsta grundskola och Adolf Fredriks musikklasser i Farsta.
Bonnier AB

Peter Liversidge, Notes on Protesting, Stockholm, 2018. Foto: Andrzej Markiewicz