Minneskonst

4 sep24 nov 2013

Bild: Alina Szapocznikow, Cendrier de Célibataire I [Ungkarlens askfat I], 1972. Foto: Fabrice Gousset

Minneskonst är samlingsnamnet på en serie utställningar och programkvällar som på olika sätt gestaltar berättelser om det förflutna. I konsthallen visas tre separatutställningar som både förstärker och bryter mot varandra. Gerard Byrne, Cecilia Edefalk och Alina Szapocznikow, förhåller sig på mycket olika sätt till hur individuella och gemensamma minnen bygger vår tillvaro. Tidens gång blir en sammanbindande länk. Gerard Byrne återskapar förbisedda ögonblick ur vår samtidshistoria. Cecilia Edefalk låter historiens spöke framträda i en serie målningar som är omgivna av sin egen historia genom presentationen av förstudier och dokumentation från tidigare platser där de visats. Alina Szapocznikows skulpturer och teckningar från 1950-talet och fram till hennes död 1973 berättar om kroppens ibland plågsamma minnen. Samtidigt väcker hennes utställning också minnet av ett konstnärskap genom att visa material från hennes privata arkiv, både filmer från arbete i ateljén, bilder på verk som inte längre finns och dokumentation från utställningar.

Vi lever i en tid som är upptagen av att minnas, Men de senaste decennierna har också det historiska medvetandet förändrats och nya perspektiv har lagts till. Minneskonst handlar mycket om konstnärernas alternativa bilder av det förflutna.

Sara Arrhenius, Chef, Bonniers Konsthall

 

Till konsthallens tre utställningar läggs verk som visas på kringliggande museer, samlingar och arkiv i Vasastan. Platser som i sig är bärare av det förflutna och som deltar i att skapa vår bild av historien. Hans Rosenströms ljudverk tar lyssnaren från Vasaparken till Judiska Museet till Stadsbiblioteket. Han associerar till platsens och promenadens roll i forna tiders minneskonst och öppnar samtidigt för en diskussion om minnets teknologier i vår digitala tidsålder. På Observatoriemuseet visar Ann Böttcher sina detaljrika blyertsteckningar, en genomgång av granens symboliska historia som vidrör både extrem nationalism och bilder av svårmod och melankoli.  På samma museum, tänker Raqs Media Collective kring skiften i tid och rum, såsom förlorade stjärnkonstellationer. Tarek Atoui skapar ett ljudverk baserat på Elektronmusikstudions arkiv på Musik och teaterbiblioteket och Cecilia Edefalks fyra år långa samtal med August Strindberg spelas upp som text på Strindbergmuseet.

En del av höstens föreläsningsprogram med konstnärer, författare och forskare genomförs i samarbete med forskningsprogrammet Tid, Minne, Representation, (Riksbankens Jubileumsfond) som organiseras från Södertörns Högskola. Samarbetet och samtalet mellan konst, litteratur och historieforskning har sedan Bonniers Konsthall öppnade 2006 varit ett viktigt sätt att fördjupa utställningsprogrammet. Det mötet är också utgångspunkten i en antologiserie som ges ut i samarbete med Albert Bonniers förlag. I samband med Minneskonst publiceras den sjunde delen i serien, med bidrag från konstnärer, författare och forskare.

Med stöd från Culture Ireland, Elektronmusikstudion (EMS), Finlandsinstitutet, Institut français de Suède, Polska institutet och Stockholms stad.

Utställningen A State of Neutral Pleasure med Gerard Byrne har producerats av Whitechapel Gallery, London i samarbete med Bonniers Konsthall.

Internationellt symposium 4 september kl. 14-19

Guidad visning på förmiddagen kl. 10-12.30

Med anledning av öppningen av utställningsserien Minneskonst på Bonniers Konsthall och närliggande museer, anordnas ett symposium tillsammans med forskningsprogrammet Tid, minne, representation (www.histcon.se, Riksbankens Jubileumsfond) på Södertörns högskola. Symposiet presenterar såväl konstnärliga som teoretiska aspekter av vårt historiska medvetande och hur det förändrats över tid. Dagen kommer att kretsa kring vad vi minns i vår tid, men även varför och hur vi minns, och hur det gestaltas i samtidskonsten såväl som inom kulturvetenskap och historia. I samarbete med Polska institutet.

Läs mer om talare och program och boka biljett

Minnespromenad

Under Minneskonst visas verk på både Bonniers Konsthall och flera närliggande museer, arkiv och samlingar. Några söndagar i höst visar guiden och konstpedagogen Gunilla Nordström visar utställningarna på konsthallen och fortsätter sedan till några av de andra platserna i Minneskonst. Samling i konsthallens entré kl. 14.

Observera att Hans Rosenströms ljudverk i Vasaparken, Judiska museet och Stadsbiblioteket kräver en smartphone/mp3 spelare och hörlurar. På konsthallen finns några lånespelare. Det är bra att ladda ner verket i förväg men vi kan självklart hjälpa till när du kommer till konsthallen.

Hitta höstens Minnespromenader i Kalendern