Luna Scales

2 maj 16 jun 2019

Bonniers Konsthall presenterar stolt den unga konstnären Luna Scales och hennes högst aktuella verk Physical Status Report. Scales är född 1992 i Danmark och studerar sedan 2017 på Royal Danish Academy of Fine Arts, i Köpenhamn.

Om verket.

I verket Physical Status Report ligger konstnären Luna Scales naken med huvudet lutat mot handen. Hennes pose vittnar om årtusenden av konsthistoria då kvinnor sedan urminnes tider har avbildats på det här sättet. Under bilden framträder en text hämtad från danska myndigheters utlåtande om konstnärens fysiska tillstånd i vilken hennes kropp beskrivs och bedöms. Scales föddes med en muskelsjukdom och hennes muskler överansträngs lätt. Utredningen ställer frågor kring Scales duglighet. Beskrivningarna och bedömningarna av hennes kropp handlar om vad den kan och inte kan: Kan hon arbeta? Behöver Scales assistans?

Historisk kontext.

Nakenmodellen är en konsthistorisk kategori där den kvinnliga kroppen framförallt har fått representera objekt. Om konstverket har med sexualitet att göra så handlar det snarare om betraktarens begär än modellens. Nakenmodellen finns till för åskådarens känslor och krav, för att bli skärskådad och värderad. I Scales verk finns ytterligare ett lager. Den ”avvikande” kroppen ska också granskas, mätas och klassificeras. Verket flätar samman frågor om kropp, duglighet och om funktionsvariation som en politisk fråga. Hur ska en kropp se ut? Hur ska en kropp röra sig? Ligger värdet i dess utseende och arbetsförmåga?