Lisa Jonasson

25 jan29 apr 2012

Lisa Jonasson är näst på tur i konsthallens utställningsserie I Spetsen, där konstnärer bjuds in att skapa nya verk särskilt för utställningssalen längst fram i konsthallens spets. Tidigare konstnärer i serien har varit Astrid Svangren, Ulla von Brandenburg och Malin Pettersson Öberg.

Bilderna görs bit för bit. När en modul är klar sätter jag fast den så att jag kan börja med nästa. Det skapas hela tiden nya obalanser, varje del ställer sina krav på nästa del. Att göra bilder är att vara i en ström av oändligt många ställningstaganden. Lisa Jonasson

Lisa Jonsson, O store bebis, 2012

Tre konstnärspar i samtal 1 februari

Medverkande: Marianne Lindberg De Geer och Carl Johan De Geer, Karin Mamma Andersson och Jockum Nordström, Lisa Jonasson och Matti Kallioinen. Moderator: Camilla Larsson.

Hur påverkar vardagen möjligheten att skapa? Hur förhåller sig frågor kring inspiration och konkurrens till familjelivet och kärleken? Frågor som man kanske inte alltid vill ta i, men som historiskt sett alltid belastat kvinnor mer än män. Genom att bjuda in tre konstnärspar från olika generationer vill vi fördjupa samtalet kring dessa fundamentala frågor och låta det verka som ett motgift till härskade fördomar och slentriantänkande kring konstnärsrollen i dag.