Klara Kristalova

25 apr 29 jul 2012

Hennes skulpturer och teckningar har ett djupt personligt formspråk, men präglas också av myter och sagor som vi alla bär med oss och delar. Figurerna bär barnsliga drag, samtidigt som de besitter en mörk humor. En återkommande figur är den unga kvinnan, i gränslandet mellan barn och vuxen. Klara Kristalova omfamnar en kliché om ”det nordiska” med djupa skogar och ett fantasifullt och mystiskt växt- och djurliv, men hon fyller klichén med nya, samtida berättelser.

I sin utställning på Bonniers Konsthall visar Klara Kristalova en blandning av storskaliga och små skulpturer, flera gjorda särskilt för utställningen. Hon visar också teckningar, skisser och sitt första animerade verk. Till utställningen publiceras en ny katalog.

Om det finns ett centralt motiv i Klara Kristalovas laddade, melankoliska och mörkt humoristiska skulpturer, så är det definitivt människohuvudet. En kroppsdel ( … ) där tankar föds, drömmar dröms och där hemligheter bevaras och skyddas.

Tom Morton om Klara Kristalova, ur utställningskatalogen

I Klara Kristalovas ateljé. Foto: Olle Kirchmeier

Utställningskatalogen, en inblick i Klara Kristalovas ateljé. Release 2 maj.

Till utställningen på Bonniers Konsthall publiceras en ny katalog med ett rikt bildmaterial från Klara Kristalovas ateljé. Curatorn Camilla Larsson och fotografen Olle Kirchmeier besökte henne flera gånger under arbetet med skulpturerna i utställningen. I ett ateljésamtal berättar hon om hur idéerna föds, om ugglor, kor och nattfjärilar och hur det kom sig att hon föll för keramiken, trots faderns förmaningar och omvärldens fördomar.
Medverkar i publikationen gör också brittiske konstkritikern och skribenten Tom Morton, som i sin klarsynta och rappa text fördjupar sig i människohuvudet som motiv i Kristalovas konst och varför hennes skulpturer får honom att gå tillbaka till författare som Frans Kafka och William Shakespeare.

Klara Kristalova enligt Jonas Mosskin 27 juni

Jonas Mosskin är psykolog och ligger bakom den populära samtalsserien Psykologer tittar på film som brukar hålla till på Kulturhuset. Grundkonceptet har fått avknoppningar som Psykologer läser böcker och nu senast Psykologer ser på konst. Psykologer ser på konst genomför samtal, ateljébesök och konstvandringar om konst och kreativa processer. Samtalen rör sig gränslandet mellan konst och psykologi med förhoppningen att bredda förståelsen för konstens många betydelser. Mer om Psykologer ser på konst hittar du på www.psykkonst.se.

Klara Kristalova enligt Martina Lowden 23 maj

Det finns många släktskap mellan Klara Kristalovas konst och det Martina Lowden skriver. Den 23 maj gör författaren och kritikern en visning av Klara Kristalovas utställning, helt ur sitt eget perspektiv.

Martina Lowden hade sitt stora genombrott med den 600 sidor kritikerrosade romanen Allt (2006). Hon är är verksam som litteraturkritiker på Dagens Nyheter och som frilansande skribent. Martina Lowden har tidigare skrivit om Klara Kristalova konst i en monografi publicerad av Galerie Emmanuel Perrotin.

Klara Kristalova, När förnuftet sover (Efter Goya), Glaserad stengods, trä, 2012. Foto: Olle Kirchmeier

Från hand till tanke och tillbaka. Seminarium 9 maj.

Sedan tiden på Konsthögskolan har Klara Kristalova gått mot strömmen och arbetat med keramik, ett material som traditionellt förknippats med hantverk. I seminariet Från hand till tanke och tillbaka vill vi vidga diskussionen kring härskande föreställningar om konstnärliga uttryck och arbetsmetoder. Det senaste decenniet har samtalet om konst fokuserat på metod och situation. Har frågor kring medium och material kommit att spela ut sin roll? Hur kan vi överkomma den förlegade tanken om att form enbart handlar om känsla och smak och när en kapitalistisk ordning, medan konceptuellt drivna verk är subversiva och har potential att förändra. Vad innebär material och teknik för en konstnär? Och hur kan materialens olika laddningar användas konstnärligt?

Tre konstnärer i panelen: Klara Kristalova, Sigrid Sandström och Elin Wikström. Moderator: Camilla Larsson

Topbild: Klara Kristalova, Elefant, Glaserad stengods, 2012. Foto: Olle Kirchmeier