Andra sidan skiftet

31 maj 20 aug 2017

På hösten 1987 tog en strid inom konstfältet fart som förändrade både konsten och det kritiska landskapet. De etablerade föreställningarna utmanades av nya postmoderna perspektiv och mycket stod på spel. Det var en kamp om legitimitet och tolkningsföreträde – inte minst om vilken konst som var mest relevant för sin tid. På ett högst konkret sätt handlade det om möjligheterna att verka som konstnär och kritiker. Situationen framkallade förenklande beskrivningar från båda sidor och striden rymde såväl vinnare som förlorare. Definierad av sina motståndare kom den konst som förknippades med efterkrigsmodernismen att hamna i skuggan. Andra uttryck och ideal, men också nya aktörer, kom att präglad konstfältet under de kommande decennierna.

Nu har det gått trettio år sedan det som beskrivits i termer av ett paradigmskifte ägde rum. Situationen är en annan och nyfikenheten på tiden före förändringarna har väckts. Hur såg samtidskonsten egentligen ut innan det postmoderna genombrottet? Vilka var de brännande frågorna och begären? Och vilka var de tongivande konstnärerna? Sommarens utställning på Bonniers konsthall lyfter fram många av de namn som formade konstscenen från konkretismens genombrott 1947 till skiftet 1987. Deras arbeten uppvisar en stor bredd och vittnar om en stark lust att experimentera. Här finns en vilja att fördjupa sig i måleriets uttrycksmöjligheter, men också rörelser mellan bild och ord, scen och duk, samt mellan det två- och tredimensionella. Förhållandet mellan bild och värld genererade konstverk av både språklig-filosofisk och politisk karaktär, något som stundtals skapade starka spänningar. Vilket även gäller frågan om purism och realism.

Betraktar man paradigmskiftet från den andra sidan framträder en delvis annan berättelse än den som hittills dominerat historieskrivningen. Bilden blir rikare och nya frågor infinner sig, bland annat om hur genomgripande förändringarna egentligen var, och om saken eventuellt ser annorlunda ut från konstnärernas perspektiv än kritikernas och curatorernas.

I anslutning till utställningen publicerar Bonniers Konsthall och Albert Bonniers förlag boken Bokförläggaren och konsten. Den handlar om Gerard Bonnier (1917–1987) som konstsamlare och hans roll i konstlivet från början av fyrtiotalet till slutet av åttiotalet. Det är en skildring av konsten i Sverige sedd genom en passionerad samlares verksamhet. Boken lyfter fram de sammanhang och personer som bidrog till att forma konstscenen och historien förmedlas med hjälp av unika arkivdokument och fotografier. Särskild uppmärksamhet ägnas den samling Gerard Bonnier skapade för Albert Bonniers förlag och som visas på Bonniers Konsthall. Den finns till vardags utplacerad i det stora förlagshuset på Sveavägen i Stockholm, och samlingen speglar Gerard Bonniers starka engagemang för att göra konsten tillgänglig för många.

Curator, Niclas Östlind.

 

 

Medverkande konstnärer:
Sven Alfons
Niklas Anderberg
Kjell Andersson
Jimmy Andersson
Torsten Andersson
Lennart Aschenbrenner
Curt Asker
Inga Bagge
Channa Bankier
Olle Bonnier
Max Book
Birgit Broms
Sverker Broström
Nils Göran Brunner
Lena Cronqvist
Erland Cullberg
Sten Eklund
Claes Eklundh
Lars Englund
Kristina Eriksson
Elis Eriksson
Eddie Figge
Randi Fisher
Karl Granquist
Ulf Gripenholm
Rune Hagberg
Per-Erik Hagdahl
Enno Hallek
Eva Hallström
Lars Hillersberg
Curt Hillfon
Martin Holmgren
Cajsa Holmstrand
Jan Håfström
Jarl Ingvarsson
Rune Jansson
Arne Jones
Gudrun Key-Åberg
Olle Kåks
Nils Kölare
Bo Larsson
Sivert Lindblom
Lage Lindell
Britt Lundbohm-Reuterswärd
Harald Lyth
Evy Låås
Gun Maria Pettersson
K G Nilson
Åke Norlander
Pierre Olofsson
Alf Olsson
Gunnar Olsson
Åke Pallarp
Karl Axel Pehrson
Lasse Persson
Håkan Rehnberg
Margareta Renberg
Torsten Renqvist
Carl Fredrik Reuterswärd
Lotti Ringström
Lennart Rodhe
Lenke Rothman
Fred Salmson
Ulrik Samuelson
Johan Scott
Nils G Stenqvist
Kjell Strandqvist
Laris Strunke
PG Thelander
Peter Tillberg
Bo Trankell
Ulf Trotzig
PO Ultvedt
Hans Viksten
Philip von Schantz
Gösta Wallmark
Anders Widoff
Hans Wigert
Ulla Wiggen
Dan Wirén
Dan Wolgers
Eva Zettervall
Olle Ängkvist
Barbro Östlihn
Tommy Östmar