Gunilla Klingberg

11 feb12 apr 2009

Gunilla Klingberg kombinerar mönsterbilder med skulpturer och ljudverk. Mest känd är hon kanske för sina karakteristiska mönster där hon återanvänder olika lågpriskedjors varumärken. Oansenliga och vardagliga logotyper som Sparlivs och Lidls förvandlas till förföriskt vackra orientaliska mönster, medan Spars logga ligger till grund för en kalejdoskopisk animation. I verket Brand New View, som täcker över 700 kvadratmeter av konsthallens glasfasad, sammanflätas ett tiotal olika logotyper till en helt ny form. I konsthallens stora sal tar den monumentala installationen Cosmic Matter plats. Verket består av höga byggnadsställningar, tejp och drömfångare och tar sin utgångspunkt i månen – både som mytologisk symbol och som begärligt byte för multinationella företag.

Gunilla Klingberg intresserar sig för vår tids konsumtionskultur. Hon plockar visuella uttryck från vår samtid och förenar kommersialism med andlighet, lågbudgetdesign med österländsk bildkultur. Genom att föra samman det olikartade uppstår nya betydelser och möten mellan kulturer, uttrycksformer och traditioner.

Gunilla Klingberg, Mantric Mutation, 2006. Foto: Bonniers Konsthall

Genom att varje år bjuda in en gästkonstnär vill Bonniers Konsthall möjliggöra skapandet av nya verk. Konstnären ges möjlighet att under en period arbeta på plats i konsthallens gäststudio och göra utställningar särskilt för Bonniers Konsthall. Tidigare gästkonstnärer har varit Michael Beutler(2008), Monica Bonvicini (2007) och Gabriel Lester (2006).

Gunilla Klingberg enligt…

Under fyra onsdagskvällar kan du upptäcka Gunilla Klingbergs konst genom någon annans ögon. En inbjuden gäst visar utställningen utifrån sitt perspektiv.

18 februaril kl 19: Gunilla Klingberg

4 mar kl. 19: Sara Arrhenius, Bonniers konsthalls chef och curator för utställningen

18 mar kl. 19: Zandra Ahl, konsthantverkare, skribent och professor på institutionen för Keramik & Glas på Konstfack i Stockholm.

1 apr kl. 19: Leif Nylén,  författare, kritiker och musiker. Medlem i “proggbandet” Gunder Hägg/Blå Tåget, som gav ut åtta skivor 1969 – 2004. Upphovsman till den numera klassiska “Staten och kapitalet”.

Gunilla Klingberg, Cosmic Matter, 2007. Foto: Bonniers Konsthall

Release av utställningspublikationen 8 apr kl. 19

Gunilla Klingberg-katalogen rymmer samplade bilder på verken i utställningen på Bonniers Konsthall, alltifrån klassikern Seven Eleven Twist till nykomlingen Supernova – Interior Collapse. Texterna är skrivna av Jennifer Allen, kritiker verksam i Berlin, och Sara Arrhenius, konsthallschef på Bonniers Konsthall, curator och skribent. Helena Österlund och Zac Fors står för elektronisk musik i gränslandet mellan electronica, ambient och mjuktechno.