The Windows Became a Glass Drum

Danae Valenza
The Windows Became a Glass Drum, 2020

Längd: 9:35 min
Högupplöst tvåkanalsvideo. Samarbete med Felicia Nielsen och Sue Tenander.

Om filmen

Hur börjar vi minnas när minnet går förlorat? The Windows Become a Glass Drum tar sin utgångspunkt i jazzpianisten Mal Waldrons historia. 1963 drabbades han av ett sammanbrott som nästan tog hans liv och förödande nog suddade ut hans minne och förmågan att spela piano. I denna film återvänder Danae Valenza konceptuellt till Valdrons omlärningsprocess där han långsamt återfick sina färdigheter genom att lyssna på sina egna skivor. Berättelsen om Valdron förkroppsligas av de två pianisterna Felicia Nielsen och Sue Tenander som var för sig i sina respektive hem – och i olika faser av hågkomst och glömska – spelar kompositionen All Alone, titelspåret på det album som Waldron gjorde efter sin återhämtning. The Windows Become a Glass Drum besöker processen mittemellan förlust och minne, en plats där minnesarbetet fungerar som ett kreativt och starkt utrymme och där förändring är möjlig.

Danae Valenza

Danae Valenzas praktik förenar ljud och bild och utgår ofta från språkliga, sociala eller kulturella referenser inbäddade i platser och material. Hon använder musik och ljud både som sensibilitet och medium och en röd tråd i hennes verk är en känsla av rörlighet, samhörighet och kopplingar mellan kroppar. Genom att omorganisera den aktiva och passiva dynamiken mellan ”aktören” och ”lyssnaren” skapar Valenza rum för tillfälliga möten mellan privata och offentliga världar. Hon har en kandidatexamen i Fri konst (First Class Honours) från Monash University i Melbourne samt en masterexamen i Fri konst från Konstfack och en postmasterexamen med inriktning Of Public Interest från Kungl. Konsthögskolan, båda i Stockholm.